2021: Jaar van de otter

Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het Jaar van de Otter! De otter is bezig met een stevige opmars. We vieren dat de otter de kroon op het werk is van het herstel van wetlands en waterkwaliteit. Allerlei organisaties hebben zich ingezet voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het verbinden van natuurgebieden en het oplossen van verkeersknelpunten, en dat heeft gewerkt! Ook in regio’s waar de otter nog niet voorkomt, is het mogelijk en gewenst de otter terug te krijgen. Daar is nog een stevige impuls voor nodig. Het Jaar van de Otter 2021 geeft daarvoor extra aandacht en energie. Ook in België en Duitsland is 2021 het Jaar van de Otter.

Op 2 januari startte het jaar van de otter met de prachtige documentaire over de otter van Hilco Jansma, klik hier voor de documentaire. CaLutra organiseerde een zeer geslaagde voorbeschouwing met de filmmaker, klik hier om de voorbeschouwing terug te kijken.

Gedurende het jaar zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden zoals maandelijkse webinars en een ‘Week van de Otter’ in samenwerking met dierentuinen. Houd de agenda in de gaten zodat je niets hoeft te missen op de website van de Zoogdiervereniging of volg CaLutra via Facebook & Instagram.

Naast deze verschillende activiteiten enthousiasmeert CaLutra organisaties om zich in te zetten voor projecten die bijdragen aan;

  • Het verbeteren van de waternatuur en waterkwaliteit in heel Nederland, zodat de otter zich verder kan verspreiden
  • Het oplossen van knelpunten van verkeer en fuiken voor otters
  • Het verbinden van natuurgebieden en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers met dekking van riet- en moerasbosjes
  • Het verspreiden van informatie over de otter zodat mensen de otter willen beschermen.

Wil jij je graag inzetten voor de otter? Of zou je graag met jouw organisatie een mooie bijdrage leveren? Stuur dan je ideeën op naar CaLutra. We denken ook graag mee over wat er mogelijk is en vinden het leuk om op de hoogte te blijven van initiatieven via #jaarvandeotter!