2017 : Jaar van de laatvlieger

De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ‘laatvlieger’; een bijzondere vleermuissoort. De laatvlieger komt in ons land verspreid voor, met name bij steden en dorpen. Overdag houdt de laatvlieger zich op in gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren of onder dakpannen. In het voorjaar verzamelen de vrouwtjes zich in grote kraamgroepen waar ze hun jongen grootbrengen. Deze kraamkolonies worden in Nederland altijd in gebouwen aangetroffen. Je zou kunnen zeggen dat de laatvlieger een echte ‘cultuurvolger’ is; waar mensen wonen, daar tref je de laatvlieger. Als één van de grootste vleermuizen in Nederland kan hij grote afstanden afleggen op een nacht. Op een zomerse avond kun je ‘m zomaar in je achtertuin aantreffen. Daar jaagt hij dan op muggen, motten en kevers. Maar ook vind je de laatvlieger op het platteland, jagend boven boomgaarden of (koeien)weides.

Ondanks dat de laatvlieger voorkomt in onze eigen directe woonomgeving, is er weinig over het gedrag van het dier bekend. Zo kennen we bijvoorbeeld het balts- en paargedrag niet goed. Ook weten we niet waar de meeste dieren hun winterslaap houden. Omdat we zo weinig weten, is het lastig om de laatvlieger goed te beschermen. Het doel van het Jaar van de Laatvlieger is dan ook niet alleen om aandacht te vragen, maar ook om de kennis die er is over dit bijzondere dier te bundelen.

Activiteiten

Tijdens het ‘Jaar van de Laatvlieger’ organiseert de Zoogdiervereniging, samen met haar werkgroepen en vrijwilligers, een aantal activiteiten om aandacht te vragen voor dit bijzondere dier:

  • we brengen de brochure "Vleermuizen: ook in uw tuin" opnieuw uit.
  • we ontwikkelen een silhouetten-zoekkaart, waarbij iedereen laatvliegers in zijn tuin kan herkennen
  • we ontwikkelen een factsheet met daarop de meest recente verspreidingsdata van de laatvlieger
  • samen met de VLEN vragen we tijdens de 'Nacht van de Vleermuis' extra aandacht  voor de laatvlieger

Zie ook onze Zoogdierwinkel voor het gratis aanvragen van de gedrukte Brochure "Vleermuizen: ook in uw tuin" en de gedrukte "Zoekkaart van de meest voorkomende vleermuizen"

Oproep: laatvliegerwaarnemingen

Voor de factsheet willen we alle verspreidingsdata van de laatvlieger van de afgelopen jaren bundelen. Hierbij maken we gebruik van de waarnemingen uit onze eigen meetnetten, maar ook van andere gegevens. Heb je dus nog (oude) laatvliegerwaarnemnigen die je nog niet gemeld hebt? Deel het dan met ons! Bijvoorbeeld via telmee.nl of waarneming.nl

Expertmeeting Laatvlieger

Als afsluiter van het Jaar van de Laatvlieger heeft de Zoogdiervereniging een Expert Meeting Laatvlieger georganiseerd op 26 januari 2018.
De provincie Utrecht faciliteerde deze meeting en ZABAWAS heeft het Jaar mede gefinancierd. Hieronder vindt u alle presentaties die op de Expert Meeting zijn gegeven. Een prachtige film van laatvliegers in hun verblijfplaats door Jan Jeucken kon helaas niet via de website ontsloten worden. Delen van deze film zijn te zien op de website van De Stichting Laatvlieger.