Cursisten op zoek naar diersporen
Cursisten op zoek naar diersporen

Cursussen

De Zoogdierstichting organiseert cursussen voor professionals. Leer meer over bijvoorbeeld vleermuizen of een praktische omgang met natuurwetgeving.

Wat is er te doen?

SoortenNL basiscursus
Agenda

Basiscursus Planten en Dieren Herkennen

Berkelbever
Agenda

Duurzaam samenleven met bevers

Laan in de Kaapse Bossen
Agenda

Cursus Vleermuizen en Lanenbeheer

Alle cursussen

Vleermuizen

Groen- en natuurbeheer

Op veel plaatsen in Nederland wordt bezuinigd op het groenbeheer, of moeten lanen worden vervangen om onveilige situaties te voorkomen. Loopt u dan ook tegen vleermuizen aan? Volg dan de cursus ‘Vleermuisvriendelijk lanenbeheer’, waarbij overigens ook oog is voor andere belangen als cultuurhistorie en veiligheid. En bent u een groenbeheerder voor gemeenten of waterschappen, neem dan contact met ons op voor een incompany training ‘Natuurwetgeving voor groenbeheerders’. Naast de wetgeving komen ook de planning van werkzaamheden in relatie tot kwetsbare periodes en maatregelen aan bod die kunnen worden getroffen om de beschermde soorten een handje te helpen.

Onderzoek

Wij bieden ook workshops over het werken met de batdetector en het onderzoek naar paarplaatsen en zwermende vleermuizen aan. Deze workshops combineren vleermuisecologie met praktisch veldonderzoek. Zij zijn in de plaats gekomen van de weekenden die in eerdere jaren zijn gegeven. Daarnaast bieden wij een cursus ‘Analyseren van vleermuisgeluiden’ om u te leren om opgenomen vleermuisgeluiden te herleiden tot de soort.

Vleermuizen beschermen

Wetgeving en in-company

In-company cursussen

Alle genoemde cursussen, of delen daaruit, kunnen ook in-company worden verzorgd. In overleg met u bepalen wij de inhoud en is het mogelijk om theorie en praktijk te combineren. De docenten zijn onze eigen specialisten en daarnaast werken we nauw samen met externe deskundigen. Interesse? Neem dan contact met ons op via secretariaat@zoogdiervereniging.nl.

Bekijk voor meer informatie onze flyer (pdf) over de in-company cursussen.

Overzicht activiteiten

Natuurwetgeving

Wilt u worden bijgepraat over de Wet natuurbescherming en Omgevingswet? Bieden zij mogelijkheden voor de verbetering van kwaliteit van groen en natuur in uw stad of dorp? Of zijn de nieuwe regels vooral beperkend en minder stimulerend? Leer hierover in de workshop ’Bouwen aan de natuurlijke stad’. Tijdens de workshop worden inspirerende praktijkvoorbeelden afgewisseld met theorie.

Over de wetgeving