Disclaimer

Hermelijn met prooi (volwassen konijn)
Hermelijn met prooi (volwassen konijn) (foto: Dick Klees, Studio Wolverine)

Privacy op websites van de Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Download hier ons privacy statement.

Copyright op websites van de Zoogdiervereniging

De teksten, tekeningen, bewegende beelden, foto, animatie, geluidsopnamen of elk ander audio- en/of visueel object op websites van de Zoogdiervereniging mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met de websitebeheerder.

Werkstuk/spreekbeurt?
Gebruik van plaatjes of teksten voor werkstukken of spreekbeurten op school of bij hobbyclubs mag wel zolang deze niet verder verspreid of openbaar worden gemaakt. Vernoem bij het gebruik van plaatjes altijd een bron zoals deze op onze website is vermeld.

Copyright on websites of the Dutch Mammal Society

All right reserved. Absolutely no rights of distribution by sale or other transfer of ownership or by rental, lease or lending, preparation of derivative works, or reproduction, in whole or in part, is granted. No text, graphics or photos may be downloaded for use on another website, without express permission of the authors or owners of the material. Please contact the webmaster for inquiries.

Fotomateriaal op de websites van de Zoogdiervereniging

Voor het gebruik van alle foto's op onze websites is de disclaimer van toepassing.

Dick Klees / Studio Wolverine

Op de foto's van Dick Klees rust copyright en is de disclaimer van toepassing.
Voor fotografie van o.a. onze inheemse zoogdieren kunt u terecht op www.studiowolverine.com.

Paul van Hoof Natuurfotografie

Op de foto's van Paul van Hoof Natuurfotografie rust copyright en is de disclaimer van toepassing.
Voor meer natuurfotografie kunt u terecht op www.paulvanhoof.nl.