2012: Jaar van de bever

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In 2012 is het de beurt aan de bever!

Sinds zijn verdwijning begin 19e eeuw is de bever in Nederland inmiddels weer aan een flinke opmars bezig. Dit succesverhaal willen wij vertellen.

In 1826 werd de laatste Nederlandse bever doodgeslagen in de IJssel bij Zalk, waar hij door vissers werd aangezien voor een otter die zou concurreren om de vis. Het duurde ruim 150 jaar voordat er weer bevers werden uitgezet in Nederland. Dit gebeurde in 1988 in de Biesbosch. Later volgden ook bij- en uitzettingen in de Gelderse Poort, langs de Nederrijn, in Limburg en vrij recent in Drenthe en Groningen. Spontane ontsnappingen waren er in Flevoland en bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Inmiddels is de Nederlandse beverpopulatie gegroeid naar een geschat aantal van 500-600 dieren, verspreid over grote delen ons land.

De afstanden tussen de verschillende deelpopulaties worden steeds kleiner en het moment is aangebroken dat de dieren elkaar gaan ontmoeten (zie kaart). De verwachting is dat het aantal bevers steeds verder zal toenemen waardoor de kans groter wordt dat mensen met dit dier te maken krijgen. Bijvoorbeeld doordat zij zijn (knaag)sporen buiten tegenkomen of misschien wel een echte bever te zien krijgen.

Het gaat op dit moment dus erg goed met de bever in Nederland. Het is tijd om dit positieve verhaal naar buiten te brengen en de aandacht op de bever te vestigen!
 

Logo jaar van de bever
Logo jaar van de bever

Wat gaan we doen in 2012 voor de bever?

Eén van de hoogtepunt van het ‘Jaar van de Bever’ is een Landelijke Beverdag op 21 april in Nijmegen. Daarnaast wordt gedurende het Jaar van de Bever op verschillende manieren de kennis over en het enthousiasme voor de bevers vergroot.

Zo verschijnt er een folder over ‘Bevers in uw buurt’. Samen met de bever en otter werkgroep Calutra gaan we tijdens het beverweekend van 23 en 24 juni op meerdere locaties in Nederland veldexcursies organiseren. In het najaar van 2012 zal in samenwerking met de KNNV Uitgeverij een boek over bevers en hun leefwijze verschijnen.18 november is er een symposium waar we professionals die in hun werk te maken (kunnen krijgen) met bevers en beverdeskundigen bij elkaar brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Overige informatie

Soorteninformatie: Bever

Bever- en otter werkgroep CaLutra