2010: Jaar van het wild zwijn

Logo jaar van wild zwijn
Logo jaar van wild zwijn

De Zoogdiervereniging roept 2010 uit tot het 'Jaar van het Wild Zwijn'. Het wild zwijn volgt de egel op en is gekozen omdat het dier wel wat positieve aandacht kan gebruiken. Het wild zwijn is één van de indrukwekkendste dieren die je in een deel van de Nederlandse bossen zomaar tegen kunt komen. Officieel mogen de wilde zwijnen maar in twee gebieden voorkomen maar de laatste jaren worden ze ook daarbuiten gezien. Wat de Zoogdiervereniging betreft zijn ze welkom!

Wat gaan we doen voor het wild zwijn in 2010?

Tijdens het Jaar van het Wild Zwijn wil de Zoogdiervereniging een 'kansenkaart' ontwikkelen, waarop de gebieden in Nederland staan waar het wild zwijn zou kunnen voorkomen, gebaseerd op geschikt leefgebied en een beperkte 'overlast'. Het is de bedoeling dat deze kansenkaart gezamenlijk met een boek over de ecologie van het wild zwijn wordt gepresenteerd op een symposium in het najaar van 2010.

Overige informatie

 Soorteninformatie: wildzwijn

Overige informatie jaar van het wild zwijn

Informatie rondom symposium - 10 november 2010