Nieuwsoverzicht

Brandts vleermuis in winterslaap

Vleermuissoorten in de schijnwerpers: De oudste, de vreemdste en de grootste

26 mei 2022
Afgelopen zondag (22 mei) was het de internationale dag van de biologische diversiteit, een initiatief van de Verenigde Naties. Met dit initiatief willen ze mensen bewust maken van het belang van biodiversiteit. Dit leek ons een mooie aanleiding om van de 18 verschillende vleermuissoorten die Nederland rijk is, een aantal soorten in de schijnwerpers te zetten: soorten die zeldzaam zijn in Nederland en daardoor wat minder bekend zijn. We doen dat op alfabetische volgorde èn van klein naar groot: Brandts vleermuis, mopsvleermuis en vale vleermuis.
Gewone dwergvleermuis - Gilles San Martin

Dwergvleermuis onbetwist op Nr. 1

10 mei 2022
Afgelopen weekend (6 en 7 mei) was de Vleermuistuintelling 2022. En het was een succes! Het weer was goed en veel tuintellers gingen er voor zitten. Vanuit heel Nederland deelden maar liefst 191 mensen hun waarnemingen. In totaal zijn er 804 vleermuizen geteld. De Zoogdiervereniging dankt iedereen voor het doorgeven van hun waarneming.
Overzicht over een stadswijk bij nacht

Onderzoeksrichtlijn voor vleermuisinventarisaties in grote gebieden

10 mei 2022
Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging werken samen met bevoegd gezagen aan een nieuwe onderzoeksrichtlijn voor het inventariseren van vleermuizen in grote gebieden, zoals stadswijken binnen steden of dorpskernen. De ontwikkeling naar meer gebiedsgerichte ontheffingen bij de Wet natuurbescherming vraagt een andere onderzoeksaanpak dan tot nu toe met het Vleermuisprotocol 2021 werd toegepast. Naar verwachting gaat de richtlijn voor grote gebieden per 1 januari 2023 in werking.
Otter bereikt Amsterdam

Otter vastgelegd op nieuwe locatie in Amsterdam

21 april 2022
Opnieuw is bewijs gevonden van de aanwezigheid van een otter in Amsterdam. Dit keer in de regio Waterland in het noordelijke gedeelte van de stad. Eind januari dit jaar zijn verschillende oevers onderzocht en werden er twee spraints (uitwerpselen) gevonden. Een week later zijn wildcamera’s geplaatst en is er ook een otter op beeld vastgelegd. Het is dus duidelijk dat de otter ook in dit stuk van Amsterdam voorkomt!