Nieuwsoverzicht

Hermelijn

Verdwijnt de witte hermelijn?

08 juli 2021

Een hermelijn (Mustela erminea) is middenin de zomer prachtig bruin met een witte buik en zwarte staartpunt, maar in het najaar verandert de vacht in spierwit. De staartpunt blijft onveranderd zwart. Een mooie manier om in de winter minder op te vallen als er sneeuw ligt. Nu het erop lijkt er in de winter steeds minder vaak sneeuw valt, is het de vraag of hermelijnen ook minder vaak wit worden.

Wolf (© Maaike Plomp)

Wolf gefilmd in Zuidwest Drenthe

28 juni 2021

Er is opnieuw een wolf in Drenthe waargenomen. Een wildcamera heeft een wolf geregistreerd in een natuurgebied in Zuidwest Drenthe. Experts van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging bevestigen dat het om een wolf gaat.

De beelden zijn gemaakt op 22 juni j.l. Op het filmpje van zo'n 10 seconden is een wolf in zomervacht te zien. Hierdoor vallen de lange poten extra op. Verder zijn de stevige kop en korte staart kenmerkend voor een wolf.

Otter

Ottermonitoring: twintig jaar DNA-onderzoek werpt zijn vruchten af

10 juni 2021

Nadat de otter in 1989 formeel uitgestorven was verklaard, is na jaren van voorbereiding in 2002 een herintroductieprogramma gestart, begeleid met monitoringsonderzoek. De uitgezette dieren waren allemaal voorzien van een zender om hun doen en laten te kunnen volgen. Bijzonder was dat, gelijktijdig met het telemetrisch onderzoek, ook is gestart met DNA-onderzoek aan uitwerpselen en dood gevonden dieren. Toentertijd was het gebruik van deze techniek bij het monitoren van soorten betrekkelijk nieuw.

Uit een open stootvoeg uitvliegende rosse vleermuis.

Rosse vleermuizen: ook in gebouwen...

29 mei 2021
Onlangs telden vleermuiswerkers ruim 200 uitvliegende rosse vleermuizen bij een flat in Amersfoort. Niet alleen een bijzonder hoog aantal, maar ook een unieke locatie. Rosse vleermuizen kennen we in Nederland namelijk als een typisch boomholte bewonende vleermuis. Toch worden ze hier de laatste jaren ook in gebouwen aangetroffen. Een nieuw fenomeen, of eerder over het hoofd gezien?
Berkelbever

De eerste 'Berkelbever'

27 mei 2021
Dat de bever met een geweldige opmars bezig in Nederland, is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Langs de grote rivieren zijn geschikte plekken inmiddels grotendeels ingenomen door de bever en daarom zien we de bever steeds vaker op de kleinere zijrivieren en beken verschijnen. Zo ook op de grens van Salland (Overijssel) en Gelderland (de Achterhoek) waarover al eerder een bericht is verschenen.