Nieuwsoverzicht

Edwin Giesbers

Wat te doen met exoten eekhoorns?

15 april 2021

Nederland is een koploper in het houden van uitheemse eekhoorns. Bij ontsnapping kan een populatie in het wild ontstaan, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Daar verdringt de grijze eekhoorn de inheemse eekhoorn. Invasieve exoten blijken één van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit wereldwijd. Het houden van bepaalde soorten is daarom verboden. Wat te doen met exoten eekhoorns?

Voorbeelden van ontsnappingen

Meervleermuis foeragerend boven water

Monitoring van meervleermuizen in de Rijntakken van start

23 maart 2021

Afgelopen zomer hebben vrijwilligers en medewerkers van de Zoogdiervereniging de eerste monitoringsronde uitgevoerd van een nieuw monitoringsmeetnet voor de meervleermuis. De 48 meetpunten van dit meetnet liggen in Natura 2000-gebied Rijntakken. Het rivierenlandschap van de Rijntakken is onder andere aangewezen als Natura2000-gebied, omdat het dient als foerageergebied voor de meervleermuis.

Bever (© Maaike Plomp)

Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten

16 maart 2021
In het Kenniscentrum Bever werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee. Om duurzaam met de bever samen te leven is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel.
Wilde kat

Herken de wilde kat

10 maart 2021

De wilde kat is in Nederland in opmars vanuit het zuiden van het land. In Zuid-Limburg leeft een kleine populatie en ook in Brabant zijn de afgelopen jaren de eerste waarnemingen gedaan. Maar hoe herken je een wilde kat? Waar moet je op letten? En wat als je denkt een wilde kat gezien te hebben? Een aantal kenmerken en verschillen met een huiskat helpen je verder.

Manifest bouwen voor natuur

‘Verplicht groene maatregelen bij woningbouw’

10 maart 2021
Bouwers en natuur- en milieuorganisaties waaronder Zoogdiervereniging doen gezamenlijke oproep: verplicht groene maatregelen bij woningbouw. De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers.
Wolf aangereden op N224 bij Ede

Wolf doodgereden op N224 nabij Ede

06 maart 2021

Op de provinciale weg N224 nabij Ede is zaterdagochtend een wolf doodgereden. Het gaat om een wolvin, in goede conditie. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de identiteit. Het betreft mogelijk de wolvin die al langere tijd in dit gebied verblijft. 

De wolvin is omstreeks 11:30 uur aangereden door een auto op de provinciale weg. De faunabeheerder van gemeente Ede en een boswachter van Natuurmonumenten waren als eerste ter plaatse en bevestigen dat het inderdaad om een wolf gaat. Het dier is tijdelijk overgebracht naar een beheerkantoor van Natuurmonumenten.