Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard Jaarverslag 2019

Oktober 2018 is de werkgroep Kleine Marters, met een groep van vier enthousiaste leden, van start gegaan. Sindsdien is er veel werk verzet. Behalve een aantal overlegmomenten is er vooral veldwerk gedaan, waarbij de cameraval het gereedschap bij uitstek is. De waarnemingen, waarvan een aantal zeer verrassende, liegen er niet om. Van de beoogde kleine marters is de wezel het vaakst waargenomen, de bunzing enkele malen en de hermelijn doet nog op zich wachten. Als “bijvangst” mogen de wasbeer, boommarter, steenmarter en de das niet onvermeld blijven. Over het voorkomen binnen de Bommelerwaard, van deze laatste drie, was tot nu toe slechts gehoopt en wellicht verwacht en nu dus ook vastgesteld dat ze er zijn.
Oktober werd door de werkgroep uitgeroepen tot ‘MarterMaand’, een maand lang hebben maar liefst negen camera’s uitgestaan in en nabij de Lieskampen. Naast waarnemingen leverde deze MarterMaand een aantal geïnteresseerden en ook een vijfde werkgroeplid op.
Er is samenwerking gezocht en gevonden bij verschillende natuurorganisaties. Allen waren direct bereidt daar waar mogelijk om het werk van de werkgroep te steunen, waarvoor onze dank. Als tegenprestatie doet de werkgroep verslag van haar waarnemingen en bevindingen, waarvan het bewijs voor u ligt.
Deze prachtige en interessante zoogdierengroep, waarover nog veel valt te ontdekken en te onderzoeken, mag zich binnen de Bommelerwaard, met deze werkgroep, verzekerd weten van de aandacht die ze verdient.