Aanvraag onderzoeksmachtiging

Voor het uitvoeren van zoogdieronderzoek kan een vergunning in het kader van de Omgevingswet nodig zijn (voorheen Wet Natuurbescherming). Dit geldt bijvoorbeeld voor het vangen van kleine zoogdieren met inloopvallen en vangen van vleermuizen met mistnetten of een harpval. Echter, ook onderzoek zonder te vangen kan verstorend zijn, zodat een omgevingswetvergunning nodig is. Bijvoorbeeld het controleren van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen (kerkzolders, vleermuiskasten, kelders, etc.).

De Zoogdiervereniging beschikt over vergunningen voor de 12 provincies en mag leden of andere deskundigen machtigen. Wij willen hiermee het onderzoek naar zoogdieren stimuleren en toegankelijk houden, maar daarnaast willen we ook de stress, verstoring en sterftekans van zoogdieren, wat onderzoek met zich meebrengt, zo goed mogelijk beperken.

Hoe werkt het?

Kies uit de lijst onderaan deze pagina de juiste vergunning. Er verschijnt een nieuwe pagina (eventueel met een formulier). Met dit formulier kan een machtiging bij de Zoogdiervereniging worden aangevraagd, zodat het niet nodig is om zelf een vergunning aan te vragen. Daarvoor hebben we wel informatie nodig om het afgeven van de machtiging te kunnen verantwoorden aan het bevoegd gezag.

Vul dit formulier in en houdt rekening met een behandeltijd van circa 2-4 weken. Als tegenprestatie voor het uitschrijven van de machtiging is het een vereiste dat de verzamelde waarnemingen worden toegevoegd aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dat kan via een account op www.telmee.nl, www.waarneming.nl of via de Zoogdiervereniging.

Let op, voor het afgeven van machtigingen voor projecten/onderzoeken die betaald worden uitgevoerd brengen we kosten in rekening. Vraag daarom altijd vooraf of er kosten zijn aan het verkrijgen van een machtiging. Voor vrijwilligersprojecten door leden worden géén kosten in rekening gebracht.

Voor activiteiten die vallen onder één van de NEM Meetprogramma's (bijv. Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen of het Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen) worden voor het telseizoen automatisch machtigingen aan de tellers gestuurd.

Onderzoeksmaterialen kunnen worden geleend en gehuurd bij de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging.

Vallen voor het vangen van kleine grondgebonden zoogdieren.
Vallen voor het vangen van kleine grondgebonden zoogdieren.