Telganger / 2021-2 / november

 • Voorwoord: Elke wandeling begint bij de eerste stap.
 • Vleermuizen en uilenbraakballen (NEM Verspreidingsonderzoek Muizen).
 • Negatieve trend van de laatvlieger in NEM Vleermuis transecttellingen.
 • Pilot monitoring bevers in Habitatrichtlijngebieden in Gelderland afgerond.
 • Trends van NEM Dagactieve Zoogdieren nationaal, per provincie en per begroeiingstype.
 • Verschuiving startdatum NEM Zoldertellingen vleermuizen van 1 juni naar 15 juli.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Marters.
 • NEM Meetprogramma Hazelmuizen.
 • Agenda en Colofon.