Werkgroep Kleine Marterachtigen

De Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) zet zich in voor het breed bevorderen van onderzoek naar het voorkomen, de ecologie en de bescherming van kleine marterachtigen, namelijk de wezel, hermelijn en bunzing in Nederland. De WKM bestaat uit vrijwilligers, waaronder professionele biologen en ‘citizen scientists’, en opereert als een van de werkgroepen onder de Zoogdiervereniging.

Image
Logo Werkgroep Kleine Marterachtigen

Wat doen wij?

De kleine marterachtigen vormen een ‘vergeten’ soortgroep. Deze dieren hebben een verborgen en complexe leefwijze, laten zich niet gemakkelijk onderzoeken en worden slechts incidenteel waargenomen. Gericht onderzoek naar deze dieren en hun welzijn bestaat in Nederland nauwelijks. We werken daarom onder meer aan het ontwikkelen van nieuwe methoden om deze dieren effectief en systematisch te kunnen inventariseren en monitoren, en om daarmee inzicht te krijgen in hun wel en wee. Er zijn al enkele succesjes geboekt.

Waarom?

Mede op basis van onderzoek en het publiekelijk voor het voetlicht brengen van kleine marterachtigen, willen we meer aandacht richten op de bescherming van deze kleine roofdieren. Ze staan namelijk vrij dicht aan de basis van de voedselketen en hebben een indicatieve waarde voor wat er in onze landschappen of ecosystemen afspeelt.

Er bestaat een groeiend vermoeden dat het over het algemeen niet goed gaat met kleine marterachtigen in ons land en ook elders in Europa. Zo is de prooibasis voor woelmuizenspecialisten als de wezel en hermelijn over de jaren sterk afgenomen. Het konijn als belangrijke prooisoort voor de hermelijn en bunzing laat nog steeds een moeizaam herstel zien, na instorting van de populatie. Daarnaast zijn landschapsversnippering door drukke wegen, voortschrijdende intensivering van de landbouw en het gebruik van nieuwe rodenticiden (SGARs) mogelijk bedreigende factoren voor kleine marter-populaties. We willen daarom meer inzicht krijgen in het voorkomen van kleine marterachtigen en waarom ze mogelijk achteruit gaan.

Doe met ons mee!

We zijn mede afhankelijk van enthousiaste en volhardende vrijwilligers die zelf een inventarisatie naar kleine marterachtigen willen ondernemen binnen een eigen onderzoeksgebied. Op deze website vind je informatie over methodieken en middelen om kleine marterachtigen vast te kunnen leggen, waaronder het gebruik van sporenbuizen en de zogenaamde Mostela. De Mostela is een speciale doos met cameraval, waarmee we tot dusver wezels hebben vastgelegd op video. Voor bunzing en hermelijn worden andere methoden gebruikt.

Voor meer informatie over de WKM en deelname aan de activiteiten neem contact met ons op via: wkm@zoogdiervereniging.nl.

Geef je waarnemingen door

Waarnemingen van kleine marterachtigen kunnen het beste worden opgegeven via Internet in Telmee of op Waarneming.nl. Ze komen dan in de landelijke fauna-base terecht. Probeer, indien mogelijk de waarneming te staven met foto’s en goede vastlegging van kenmerken.

Ook zijn we geïnteresseerd in dood gevonden marterachtigen en verzamelen deze voor onderzoek.

Publieksactiviteiten

De WKM geeft tegen vergoeding ook lezingen over kleine marters.