Zoogdierwerkgroep Zeeland

muizenquiz 1

De Zoogdierwerkgroep Zeeland is opgericht op 1 november 1999 en is onderdeel van de Zoogdiervereniging. Het onderzoek naar de verspreiding van de noordse woelmuis op eilanden in de afgesloten zeearmen van de delta (1997) heeft de basis gelegd voor de oprichting. De werkgroep heeft als doelstellingen:

  • Het mogelijk maken en uitvoeren van onderzoek naar de verspreiding, aantalsontwikkelingen, leefwijze en mortaliteitsoorzaken van de zoogdieren in Zeeland.
  • Het bevorderen van de bescherming van de zoogdieren in Zeeland.

Activiteiten

De verwezenlijking van de doelstellingen van de werkgroep vindt plaats door:

  • Het (laten) uitvoeren van onderzoek,
  • Het beleggen van bijeenkomsten, zoals minimaal twee keer per jaar de werkgroepsvergadering en het organiseren van (veld)excursies,
  • Het verspreiden van bestaande en nieuw verworven kennis omtrent zoogdieren in Zeeland door het verzorgen van publicaties, het houden van presentaties en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden,
  • De realisatie van beschermende maatregelen.

Downloads

Bij het bekijken van een pdf-rapport altijd handig en overzichtelijk om bij het menu: Beeld à paginaweergave à optie: weergave van twee pagina’s + optie: voorblad weergeven bij twee pagina’s in te schakelen. Je bladert dan veel makkelijker door het document en ziet de bladzijden op de juiste wijze naast elkaar. De lay-out is daarop gericht.

Lid worden

Hoewel een groot ledenaantal niet echt een doelstelling is, kunnen mensen die zich willen inzetten voor zoogdieronderzoek en bescherming zich bij de werkgroep aansluiten. De contributie is 5 euro per jaar.

Contact

Voorzitter:
John van Vliet
Telefoon: 06-45652822
john.vanvliet@xs4all.nl 

Penningmeester:
Kees de Kraker
Telefoon: 06-21696417
krakertjes@zeelandnet.nl

Secretaris:
Nanning-Jan Honingh
Schoondijksedijk 35
4438 AE Driewegen
0113-403259 (t)
06-12883834 (m)
njhoningh@gmail.com

Zoogdieren in Zeeland

Zoogdieratlas Zeeland

Er is een boek uitgebracht in de serie Fauna Zeelandica en deze is uitgegeven door de Zoogdier Werkgroep Zeeland in samenwerking met de Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het boek is een Zeeuwse verspreidingsatlas voor de zoogdieren.