Werkgroep Boommarter Nederland

boommarter © VZZ

Boommarter
Foto: © WBN

Over de Werkgroep Boommarter Nederland

Belangstelling voor en ongerustheid over de toekomstperspectieven van de boommarter in Nederland vormde de aanleiding voor een aantal leden van de Zoogdiervereniging om in 1992 de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) op te richten. Doelstelling van deze werkgroep is het verzamelen van de benodigde kennis om daarmee de boommarter effectief te kunnen beschermen en behouden als wezenlijk onderdeel van de Nederlandse natuur.

Activiteiten

De WBN heeft de volgende projecten afgesloten:

  • Boommarter Inventarisatie Nederland (BIN project);
  • onderzoek naar terreingebruik van (gezenderde) boommarters;
  • maag- en keutelonderzoek.

De WBN is nu onder meer bezig met:

  • onderzoek naar verspreiding en aantallen
  • onderzoek naar het aantal jonge boommarters
  • onderzoek naar gebruik nestplaatsen
  • onderzoek naar verkeersslachtoffers
  • organiseren van terreinbezoeken
  • een halfjaarlijkse excursie en werkvergadering voor het uitwisselen van informatie
  • voorlichten van terreinbeheerders

Marterpassen

"Marterpassen" is het jaarverslag van de Werkgroep Boommarter Nederland wat sinds 1992 wordt uitgebracht. In de Marterpassen staan verslagen over waarnemingen van boommarters in Nederland, onderzoek naar verspreiding, inventarisaties, maatregelen voor beschermingen enz. Het zijn zorgvuldig uitgevoerde jaarverslagen met veel tekeningen en foto's.

Marterpassen zijn te downloaden in de winkel van de Zoogdiervereniging of op de eigen website van de WBN: www.werkgroepboommarter.nl. Ook zijn de oude jaargangen daar te verkrijgen.

Nieuwsbrief

Tijdens het boommarterseizoen verschijnt de nieuwsbrief waarin waarnemingen van boommarters worden besproken. Hieronder staat de meest recente versie van de nieuwsbrief:

Overig

Sinds oktober 2007 zijn er via de volgende links naar de eigen website van de werkgroep stickers, ansichtkaartensets en posters te koop met mooi beeldmateriaal en geschikt voor educatieve doeleinden.

Er is op deze pagina een brochure te downloaden: De Boommarter in de Gelderse Vallei

Waarnemingen

Op site www.werkgroepboommarter.nl staat beschreven hoe waarnemingen van boommarters door kunnen worden gegeven.

Lid worden

Iedereen die actief wil meewerken is van harte welkom als lid van de Zoogdiervereniging en de Boommarterwerkgroep. 

Bankrekening: NL87 INGB 0000 3449 38
(dit rekeningnummer kan worden gebruikt voor een gift ter ondersteuning van het werk van de WBN).

Adressen

Verdere informatie is verkrijgbaar bij:
Secretariaat WBN
Florian Bijmold

E-mail: info@werkgroepboommarter.nl
Website: www.werkgroepboommarter.nl

Opvang van boommarters:
Mevr. A. Nieuwenhuizen-Lucas
Meervelderweg 22
3888 NK Nieuw-Millingen
Telefoon: 0577 456466