Bunzing, hermelijn en wezel nu ook beschermd in Flevoland: Tijd voor meer informatie

Begin 2021 werd bekend dat de kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst zijn afgehaald van de provincie Flevoland, in navolging van Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland. Dit is goed nieuws, omdat het niet goed gaat met deze soorten, zoals blijkt uit de recente Rode Lijst. Hopelijk volgen de overige provincies snel, zodat landelijk een eenduidige lijn geldt.

Nu de kleine marterachtigen in steeds meer provincies beschermd zijn, is het belangrijk om te weten hoe de ecologie van de bunzing, hermelijn en wezel in elkaar zit, zodat voor deze soorten ook de juiste landschappelijke inrichting meegenomen kan worden in compensatieplannen. Ook voor de leek is het goed om te weten welke soorten in Nederland voorkomen, hoe deze wettelijk worden beschermd en hoe het beleidsproces beïnvloed wordt om dit voor elkaar te krijgen. Hiermee worden kleine marterachtigen onder de aandacht gebracht bij een groter publiek. Daarom worden de komende tijd twee webinars aangeboden door de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging.

Omtrent de kleine marterachtigen zijn recentelijk diverse onderzoeken gedaan. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar het gebruik van lokstoffen, waarbij lokstoffen van gekookt ei, konijn en muis potentie lijken te hebben en het onderzoek naar hoe op een goede manier aan compensatie en mitigatie kan worden gedaan, waar een praktisch compensatie en mitigatieplan voor is ontwikkeld, gebaseerd op de opzet van de kennisdocumenten van BIJ12. Deze onderzoeken zullen tijdens de tweede webinar verder worden uitgelicht.

De webinars

De komende tijd worden via ZOOM twee webinars aangeboden door de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging. De eerste webinar geeft een inleiding op de kleine marterachtigen. Hierin wordt de ecologie van de bunzing, hermelijn en wezel uitgelicht. Ook wordt uitgelegd hoe de wetgeving en het provinciale beleid omtrent de kleine marterachtigen in elkaar zit. In de tweede webinar wordt er onder andere verder ingegaan op de onderzoeken over het gebruik van lokstoffen en het doen aan mitigatie en compensatie. Daarnaast hebben we een gastspreker.

Aanmelden

Deelname aan de webinars is geheel gratis! De eerste webinar zal plaatsvinden op woensdagavond 10 maart van 20:00-22:00 (inloop 19:45). Aanmelding kan via de website van de Zoogdiervereniging.

Image
Flyer webinar kleine marterachtigen

Over de datum van de tweede webinar wordt later meer bekend. Houd daarvoor de website en social media van de Zoogdiervereniging en de pagina van de Werkgroep Kleine Marterachtigen op de website van de Zoogdiervereniging in de gaten!

Publicatiedatum: 04 maart 2021

Tekst: Bart van Berkel, Werkgroep Kleine Marterachtigen
Foto's: Bert van Berkel, Fred Zandinga
E-mail: wkm@zoogdiervereniging.nl