De meervleermuis en de reset van het westelijke deel van de OVP