Activiteitenpagina

Ga mee !

De Veldwerkgroep organiseert tal van activiteiten. Op deze pagina geven wij steeds een zo actueel mogelijk overzicht van onze plannen. Per activiteit worden een beschrijving en de wijze van aanmelden aangegeven. Hou deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven! Voor vragen kun je ons mailen veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

 

Zomerkampen van de Veldwerkgroep

>

Er wordt jaarlijks één zomerkamp in het buitenland (Europa) georganiseerd door de veldwerkgroep. Dat gaat altijd in samenwerking met zoogdierexperts uit het land zelf en met mensen die lokaal in het betreffende gebied actief zijn. Tijdens deze zomerkampen wordt de directe omgeving van de kamplocatie geïnventariseerd op alle daar voorkomende soorten zoogdieren.

In de avond worden er vleermuizen geluisterd en gevangen, wordt er met lampen en warmtebeeldcamera's gekeken naar roof- en hoefdieren in het vrije veld. In de ochtendschemer worden er vleermuiskolonies gezocht. Om de 6 uur worden de life traps en/of pitfalls gecontroleerd waarmee woel- spits- slaap- en ware muizen worden gevangen. Vervallen huizen, schuurtjes, kerkzolders worden gecontroleerd op vleermuizen en braakballen van uilen. Iedereen is ingedeeld in een ploeg die gedurende één of twee etmalen verantwoordelijk is voor het controleren van de uitstaande vallen. Bovendien wordt iedereen ingeroosterd een keer ingeroosterd voor het zoeken van vleermuiskolonies in de ochtendschemer. De overige tijd is vrij van verplichtingen.

Zomerkampen in het buitenland bieden een uitstekende gelegenheid om vertrouwd te raken met bij ons zeldzame of niet (meer) voorkomende zoogdiersoorten. Voor de mensen die ter plaatse actief zijn levert de aanwezigheid van ca. 25 enthousiastelingen gedurende 10 dagen een grote hoeveelheid nieuwe gegevens op. Van elk zomerkamp verschijnt een verslag. Sinds het gebruik van GPS wordt er direct op het kamp al een database aangelegd van alle waarnemingen. Deze komt kort na het kamp al beschikbaar voor mensen die in het gebied werken waar het kamp is geweest en wordt daarna gepubliceerd op onze database-pagina.

Ook is gebleken dat deze zomerkampen bij uitstek een gelegenheid zijn voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen 'zoogdierwerkers' in Europa. Er zijn al meer dan eens onderzoeksmethoden overgenomen, in beide richtingen!

Veldwerkgroep Voorjaarskamp 2021

>

Nog geen informatie

Veldwerkgroep Zomerkamp 2021

>

https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Werkgroepen/Veldwerkgroep/img/logo%20veldwerkgroep%20gespiegeld.jpg Zomerkamp 2021 Twente – Nederland

03.08.2021– 12.08.2021

Veldwerkgroep Zoogdiervereniging

Dit jaar vindt het zomerkamp van de Veldwerkgroep plaats in de omgeving van Denekamp in Twente dicht bij de Duitse grens. In samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Overijssel gaan we een kamp van 10 dagen tegemoet waarin we in de omgeving zoveel mogelijk zoogdierwaarnemingen willen registreren. Daarbij zullen een scala aan methoden worden gebruikt, zo worden cameravallen, struikrovers en batloggers geplaatst. Gaan we muizen vangen met live-traps en gebruiken we mist-netten om vleermuizen te vangen. Twente heeft een gevarieerd landschap met oude bossen, half open agrarisch landschap en beekdalen. In dit deel van Nederland komen enkele soorten voor die in de rest van Nederland niet of schaars voorkomen. Zo is er kans om veldspitsmuis of grote bosmuis te vangen en gaan we proberen Bechsteins- en vale vleermuizen te vangen.

Programma

Het programma tijdens het kamp is erop gericht om iedereen bij alles te kunnen betrekken. Deelnemers zijn op het kamp zo veel mogelijk vrij om zelf uitstapjes te ondernemen of het gebied te verkennen. Er wordt voor het onderzoek met inloopvallen een rooster gemaakt tijdens het kamp waarin iedere deelnemer maximaal 2 dagen kwijt zal zijn met controle rondes lopen. Deze controles worden om 7:00, 15:00 en 23:00 gelopen. De overige dagen kan naar eigen inzicht individueel of in groepjes een eigen plan worden getrokken waarbij iedere avond de plannen voor de volgende dag met de groep worden gedeeld zodat andere deelnemers de gelegenheid hebben om aan te sluiten.

Accommodatie

Voor dit kamp kunnen we gebruik maken van de deel en de tuin van Anne-Jifke Haarsma en Gerben Achterkamp. Slapen kunnen we in de deel (op veldbedden) of in tenten in de tuin. Avondeten zal door de groep worden bereid en op enkele dagen zal het diner door een catering worden verzorgd.

Mogelijk gaan we ook onderzoek met inloopvallen doen op verder gelegen locaties. Mocht hier sprake van zijn, dan zullen hiervoor tijdelijke kampen worden opgezet.

Wanneer?

03 augustus tot en met 12 augustus 2021.

 Kosten

De totale kosten voor het zomerkamp bedragen € 275,- (exclusief het heen- en terugreizen). Je kan je opgeven voor het kamp door voor 31 mei €50,- over te maken naar de bankrekening NL06INGB0002050298 van de Zoogdiervereniging te ´s-Hertogenbosch EN door het aanmeldformulier in te vullen. Je aanmelding geldt alleen wanneer beide zijn ontvangen.

Belangrijke punten

De Veldwerkgroep is geen reisorganisatie, het wordt van je verwacht dat je zelf je heen- en terugreis regelt. Rond 31 juni zal de Veldwerkgroep een lijst met alle deelnemers versturen. Tijdens het zomerkamp zullen we dagelijks meerdere uren actief zijn in het veld. Het is niet noodzakelijk om heel sportief te zijn, maar er wordt wel van je verwacht dat je de activiteiten aan kan.

COVID-19

De Veldwerkgroep zal ten allen tijde de richtlijnen van het RIVM volgen. Op het moment is er veel onbekend over de toekomst (augustus). Het kan dus zijn dat het kamp niet kan doorgaan, in dat geval zullen we het kamp moeten annuleren en zal restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden. Het kan ook zijn dat onderdelen van het kamp, bijv. het vangen van dieren, niet, of slechts beperkt  kunnen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de situatie rondom de pandemie en de richtlijnen die daarvoor zijn afgesproken binnen de zoogdiervereniging.

Andere punten

Het ‘Huishoudelijk reglement van de Veldwerkgroep’ geldt voor alle activiteiten van de Veldwerkgroep. Deelname aan elke activiteit is op eigen risico. De prijs voor het kamp is inclusief kosten voor overnachting, eten, drinken, vergunningen en deelname aan de activiteiten. Het wordt van de deelnemers verwacht dat ze de noodzakelijke reis- en zorgverzekeringen hebben afgesloten. Op het kamp zal een rooster worden opgesteld waarin iedereen voor alle activiteiten wordt ingepland. Vleermuizen hanteren alleen mogelijk als je gevaccineerd bent tegen rabiës met een recente titerbepaling (>2.0 mmol/L). Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen en alle deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Meer informatie volgt na inschrijving.

 

Image
omgeving Denekamp

Summercamp Montenegro 2021 (English version)

>

Summer Camp 2021 

We are planning a field camp in the Netherlands, for information please email to veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Veldwerkgroep Najaarskamp 2021

>

Nog geen informatie