Publicaties

Publicaties van de Veldwerkgroep

Alle publicaties van de veldwerkgroep zijn digitaal beschikbaar, met uitzondering van enkele verslagen die op dit moment geschreven worden. 

 

 

 

Literatuurlijst

>

Analoge exemplaren van publicities van de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging zijn niet (meer) te bestellen. Hieronder vind je een compleet overzicht van alle publicaties die door de Veldwerkgroep zijn uitgebracht, gesorteerd op auteursnaam. Je kunt alle publicaties kostenloos downloaden. Je opent de publicatie door op "download" te klikken. Door met de rechter muisknop klikken en "opslaan als" te kiezen, sla je het verslag op. Sommige verslagen zijn enkele MB's groot, waardoor het downloaden wat langer kan duren. Kenmerken van de verslagen (onder andere de grootte in MB's) vind je op de publicatie-pagina. Problemen met binnenhalen van bestanden meld je aan de veldwerkgroep.

 

Direct naar de beginletter van de eerste auteur:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

Volledige publicatielijst van de Veldwerkgroep:

 • Allaerts, W., J. Rijmenams, H. Blockx, A. Lefevre, D. Delsoir en E. Le Boulenge (1986): Zoogdierinventarisatie in het natuurpark Dijleland 31 oktober tot en met 3 november 1985,Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leuven. DOWNLOAD
 • Allaerts, W., R. Lange, K. Wardenaar, P. Twisk en J. Rijmenams (1990): Zoogdierinventarisatie in de Gaume (Belgisch Lotharingen) 17 t/m 23 augustus 1986, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leuven, ISBN 90-73162-02-5. DOWNLOAD
 • Anonymus (1975): De Veldwerkgroep in de VZZ, in: Lutra vol. 17, p. 67, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Anonymus (z.j.): Samenvatting resultaten vleermuis inventarisatieweekend Borkel en Schaft 27-28-29 juni ’03, VZZ-Veldwerkgroep en Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, z.p. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P., L. Calle, S. Dobbelaar, N.J. Honingh en K. Mostert (2001): Zoogdierinventarisatie West Zeeuwsch-Vlaanderen, verslag van een kamp gehouden van 28 september tot en met 1 oktober 2000, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Veere, ISBN 90-73162-57-2. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. en P. van der Linden (2003): Kleine zoogdierinventarisatie van de Vechtstreek, VZZ Veldwerkgroep en Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS), Hilversum. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2002): Zoogdierinventarisatie Zak van Zuid-Beveland, verslag van een kamp gehouden van 5 tot en met 7 oktober 2001, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Veere, ISBN 90-73162-63-7. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2003): Zoogdierinventarisatie Sint Philipsland en Tholen, verslag van twee kampen gehouden in het najaar van 2002, Zoogdier Werkgroep Zeeland en Veldwerkgroep VZZ, Veere, ISBN 90-73162-68-8. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2004): Zoogdierinventarisatie Kop van Schouwen, verslag van twee kampen gehouden in het najaar van 2004, Veldwerkgroep VZZ en Zoogdier Werkgroep Zeeland, Veere, ISBN 90-73162-72-6. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2007): Zoogdieronderzoek kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 13 tot en met 15 oktober 2006, VZZ – Veldwerkgroep, Arnhem, ISBN 90-73162-92-1. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2010): Zoogdieronderzoek rond Wilhelminadorp, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 28 tot en met 30 oktober 2005, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-17-2. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2010): Zoogdieronderzoek in Oranjezon op Walcheren en de inlagen van Noord-Beveland, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 5 tot en met 7 oktober 2007, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-18-9. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2010): Z oogdieronderzoek van ‘witte uurhokken’ in Zeeuws Vlaanderen, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 3 tot en met 5 oktober 2008, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-19-6. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C., K. Spoelstra en J. Willemsen (ed) (2001): Zoogdierinvenarisatie in de Zempléni - Hegység (Hongarije), verslag van het zomerkamp gehouden van 29 juli t/m 5 augustus 2000,Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 90-73162-58-3. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C. en P. van der Linden (ed) (2002): Zoogdierinventarisatie Riserva Naturale Orientata di Onferno Gemmano (Italië), Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Helder/Hilversum, ISBN 90-73162-59-9. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C., A. van der Wal en E. Thomassen (ed) (2006): Mammal Survey Rakitovec, Slovenia, Veldwerkgroep VZZ, Arnhem, ISBN-10 90-73162-88-2 / ISBN-13 978-90-73162-88-4. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C. en E. Thomassen (ed) (2008): Mammal Survey Matsalu National Park (Estonia), Veldwerkgroep VZZ, Arnhem, ISBN 978-90-73162-94-5. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C. (ed) (2010): Verslag Inventarisatie zoogdieren in het Robbenoord- en Dijkgatsbos, Boswachterij Wieringermeer 8, 9 en 10 oktober 2010, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, z.p., ISBN 978-90-79924-22-6. DOWNLOAD
 • Bosman, C.A.W. en C.J.P.J. Margry (1983): Zoogdierinventarisatie in het Swalmdal 17 t/m 21 oktober 1982, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Bosman, C.A.W. en C.J.P.J. Margry (1984): Zoogdieren van het Swalmdal, in: Lutra vol. 27, p. 342 – 345, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Buys, J. en P. van der Linden (ed) (2001): Zoogdierinventarisatie langs de Ourthe, verslag van een inventarisatie uitgevoerd in Augustus 1998, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Hilversum, ISBN 90-73162-55-6. DOWNLOAD
 • Buys, J. (2003): Hoe een desman zich liet vangen en weer ontsnapte, in: Zoogdier nr. 3, jaargang 14, p. 32-35, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Buys, J. en J. Willemsen (ed) (2009): Mammal survey Pol'ana (Slovakia) 2005 - Results of ten days’ field work, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Arnhem, ISBN: 978-90-79924-12-7. DOWNLOAD
 • Calle, L. (2011): Zoogdierinventarisatie West Zeeuws-Vlaanderen 22-24 oktober 2010, Verslag van een inventarisatiekamp, Zoogdierwerkgroep Zeeland en Veldwerkgroep Zoogdiervereniging, Terneuzen, ISBN 978-90-79924-26-4. DOWNLOAD
 • Canters, K., C. van Leeuwen, W. Ligtvoet en F. Naber (1982): Zoogdieren-inventarisatie in en rondom het Oostvaardersplassengebied (17 t/m 20 oktober 1981), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Canters, K., C. van Leeuwen, W. Ligtvoet en F. Naber (1983): De zoogdieren van het Oostvaardersplassengebied, in: Lutra, vol. 26, p. 73 – 91, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Canters, K.J. (1987): Een momentopname van de muizenstand in een aantal biotopen in en rondom het Staphorsterveld herfst 1984,Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Apeldoorn. DOWNLOAD
 • Gundersen, H. (1999): Mammals in Trysil and Dovre, results of the 1996 mammal study camp of the Norwegian Zoological Society (NZF) and the Dutch-Flemmish Mammal Society (VZZ), Norsk Zoologisk Forening en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Oslo, ISBN 90-73162-41-6. DOWNLOAD
 • Hoekstra, B., E. van der Straeten en V. van Laar (1977): Handleiding ten behoeve van het inventariseren van Landzoogdieren in de Benelux, in: Wetenschappelijke mededelingen nr. 119, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht. DOWNLOAD
 • Joosten, K. (1997): Inventarisatieweekend Landgoed De Slangenburg 27-29 juni 1997,Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Doetinchem/Oosterend, ISBN 90-73162-36-X. DOWNLOAD
 • Keijl, G.O. (1995): Zoogdieren in West-Zeeuws-Vlaanderen: verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 30 juli t/m 3 augustus 1988, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Amsterdam, ISBN 90-73162-17-3. DOWNLOAD
 • Kooij, J. van der (2007): Ongewone noordse spitsmuis (Sorex caecutiens) pas 10 jaar na vangst herkend / Uncommon Laxmann’s shrew (Sorex caecutiens) recognized only 10 years after trapping, internet-publicatie VZZ-veldwerkgroep. DOWNLOAD    DOWNLOAD 
 • Laar, V. van en B. Hoekstra (1978): Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de Nederlandse zoogdieren, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Amersfoort. DOWNLOAD
 • Laar, V. van en B. Hoekstra (1984): Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de zoogdieren in de Benelux, in het bijzonder in Nederland, in: Lutra vol. 27, p. 223-228, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Lange, R. en K. Margry (ed) (1992): Tweede Zoogdierinventarisatie in het Oostvaardersplassengebied, verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 19 tot en met 23 oktober 1987, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht, ISBN 90-73162-07-6. DOWNLOAD
 • Lange, R. (ed) (1998): Zoogdierinventarisatie in de omgeving van Wiltz (Luxemburg), verslag van een zomerkamp gehouden van 28 juli tlm 4 augustus 1990, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Nieuwegein, ISBN 90-73162-18-1. DOWNLOAD
 • Lange, R. (ed) (1996): Zoogdierinventarisatie op het Plateau de Millevaches (Limousin, Frankrijk): Verslag van een zomerkamp gehouden van 27 juli tot 3 augustus 1991, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Nieuwegein, ISBN 90-73162-19-X. DOWNLOAD
 • Leeningen, R. van (2011): Muizenweekend Midden en Zuidwest Drenthe, verslag van een veldwerkgroepkamp 10-12 september 2010, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-23-3. DOWNLOAD
 • Linden, P. van der, en F. van der Vliet (ed) (2001): Zoogdierinventarisatie in Podstene, verslag van een inventarisatie uitgevoerd in Augustus 1997, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Hilversum, ISBN 90-73162-56-4. DOWNLOAD
 • Margry, C.P.J.M. en O.P.J.M. Minkenberg (1984): Zoogdierinventarisatie in de Kampina 22 t/m 26 september 1983, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Margry, C.P.J.M. en O.P.J.M. Minkenberg (1985): Brood met pindakaas voor muizen in de Kampina, in: Natuurbehoud, jaargang 16, nr. 4, p. 117 – 119, Natuurmonumenten, z.p. DOWNLOAD
 • Mertens, F. (2001): Vleermuizen in Noordwest-Overijssel, Verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 18-20 juni 1999 en van 23-25 juni 2000, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Wageningen/’s-Hertogenbosch, ISBN 90-73162-54-8. DOWNLOAD
 • Minkenberg, O., W. Allaerts en P. Bels (1984): Zoogdierinventarisatie in het Groot-hertogdom Luxemburg 15 t/m 19 oktober 1984, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (ed) (1991): Zoogdierinventarisatie in de omgeving van Culoz (Ain) en Samoëns (Haute Savoie), Frankrijk, in de zomer van 1989, 29 juli t/m 5 augustus 1989, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Delft, ISBN 90-73162-03-3. DOWNLOAD
 • Mostert, K. en K. Kapteyn (1991): Zoogdieren van het herinrichtingsgebied Westzaan (Guisveld, Westzijderveld en De Reef), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Delft/Amsterdam, ISBN 90-73162-04-1. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (1995): Zoogdieren van Voorne, verslag van een inventarisatie uitgevoerd in juni en september 1991, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht, ISBN 90-73162-12-2. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (1997): Zoogdieren van het Lingegebied, verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 22 t/m 24 mei en van 25 t/m 27 september 1992, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Delft, 1995 / Groningen/Nieuwegein, ISBN 90-73162-20-3. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (1997): Zoogdierwaarnemingen te Thüringen (Duitsland), beknopt overzicht van waarnemingen gedurende het zomerkamp in Thüringen van 30 juli t/m 6 augustus 1994,Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag, ISBN 90-73162-24-6. DOWNLOAD
 • Mostert, K., E. Thomassen en J. Willemsen (2008): Zomer studiekamp in Roemenië - impressie van een zomerkamp van de Veldwerkgroep, in: Zoogdier nr. 4, jaargang 19, p. 16-17, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Mostert, K., J. Willemsen en E. Thomassen (2009): Impressies van het zomerkamp van de Veldwerkgroep: Serra da Estrela, Portugal, in: Zoogdier nr. 4, jaargang 20, p. 18-19, Zoogdiervereniging. DOWNLOAD
 • Mostert, K. en E. Thomassen (2010): Vleermuizen in de sauna - zomerkamp in Finland, in: Zoogdier nr. 4, jaargang 21, p. 19-21, Zoogdiervereniging. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (2011): Zoogdieren inventarisatie weekend Biesbosch 2 t/m 4 september 2011,Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, z.p., ISBN 978-90-799242-7-1. DOWNLOAD
 • Mostert, K. en J. Willemsen (ed) (2013): Mammal survey Serra do Courel - Galicia, Spain 2012,Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-32-5. DOWNLOAD
 • Naber, F.R.M., C.A.W. Bosman en G.H. Glas (1984): Karteringsproject faunistiek zoogdieren Nederland: tussenstand eind 1983, in: Lutra - Informatieblad, april 1984, p. 11-20, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (1998): Zoogdierinventarisatie Argonne (Frankrijk), verslag van een zomerkamp gehouden van 1 tlm 8 augustus 1992, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag, ISBN 90-73162-21-1. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (ed) (1998): Zoogdierinventarisatie Pieniny (Polen), verslag van een zomerkamp in het Pieninski Nationaal Park, 29 juli t/m 5 augustus 1995, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag/Nieuwegein, ISBN 90-73162-30-0. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (1999): Zoogdierinventarisatie in het Sumavagebergte (Tsjechië), verslag van een zomerkamp van 31 juli tlm 7 augustus 1993, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag, ISBN 90-73162-23-8. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2009): Muizenweekend IJsselvallei - verslag van een veldwerkgroepkamp 12-14 september 2008, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 978-90-79924-10-3. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2010): Muizenweekend Kortenhoefse plassen, Verslag van een Veldwerkgroepkamp bij Fort Kijkuit 2-4 november 2007, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-16-4. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2010): Muizenweekend Drentse Aa, Verslag van een Veldwerkgroepkamp 12-14 juni 2009, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-17-2. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2011): Muizenweekend Noordoost-Twente, Verslag van een veldwerkgroepkamp 4-6 september 2009, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-00-4. DOWNLOAD
 • Reinhold, J. en A. van Winden (1991): Zoogdierinventarisatie van de omgeving van Apeldoorn in 1988, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming,Wageningen, ISBN 90-73162-05-X. DOWNLOAD
 • Reinhold, J. en K. van Berkel (1995): Zoogdierinventarisatie Midden-Drenthe 1989,Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht, ISBN 90-73162-13-0. DOWNLOAD
 • Resoort, J. (2010): Muizenweekend nationale park Weerribben-Wieden, verslag van een veldwerkgroepkamp Weerribben-Wieden 24-25-26 september 2010, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging en Zoogdieratlas Overijssel, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-20-2. DOWNLOAD
 • Resoort, J., K. Mostert en E. Thomassen (ed) (2010): Mammal survey Patvinsuo (Finland) 2010 - results of ten days field work, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-21-9. DOWNLOAD
 • Rienks, F., E. Thomassen en J. Willemsen (ed) (2007): De Hazelmuis en andere kleine zoogdieren in Zuid-Limburg 1998 en Slaapmuizen-inventarisatie in Zuid-Limburg 1999, verslag van twee inventarisatieweekends van de VZZ-veldwerkgroep en het natuurhistorisch genootschap in Limburg, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming i.s.m. Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Arnhem, ISBN: 90-73162-62-9. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K., C. Achterberg, M. Bestman, T. Bode, J. Brandjes en A. Gjaltema (2006): Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999, Mander (Ootmarsum), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, z.p, ISBN 90-73162-61-0. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K. (2006): Mistnetvangst van vleermuizen, verslag van de eerste workshop mistnetvangst van vleermuizen, gehouden op 28, 29 en 30 september 2001 in Bruisterbosch, Zuid-Limburg, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ-VWG), Arnhem, ISBN-10: 90-73162-82-3 / ISBN-13: 978-90-73162-82-2. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K. (2006): Mistnetvangst van vleermuizen, verslag van de tweede workshop mistnetvangst van vleermuizen, gehouden op 13, 14 en 15 september 20021 in Bennekom, Zuidwest Veluwe, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ-VWG), Arnhem, ISBN-10: 90-73162-83-1 / ISBN-13: 978-90-73162-83-9. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K., F. Rienks , R. Janssen en D. Tuitert (2004): Bechsteinsweekend 2003: Onderzoek naar inzwermende vleermuizen bij 16 winterverblijven in de provincie Overijssel met speciale aandacht voor de Bechsteins vleermuis, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) in samenwerking met de Provincie Overijssel, Arnhem, ISBN 90-73162-75-0. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K., T. Douma, D. Tuitert, R. Janssen en A. Douma (2007): De Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) en de franjestaart (Myotis nattereri) op en rond het landgoed Eerde,Zoogdiervereniging VZZ, z.p, ISBN/EAN: 978-90-73162-90-7. DOWNLOAD
 • Thissen, J. en E. Pelzers (1992): Zoogdieren in het Rijk van Nijmegen, verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 16 t/m 20 oktober 1985, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 90-73162-06-8. DOWNLOAD
 • Thomassen, E. en J.P. Bekker (ed) (2004): Zoogdierinventarisatie Sierra de Guara (Spanje), verslag van een zomerkamp in Castelsibas (Provincie Huesca) van 31 juli tot en met 7 augustus 1999, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden/Veere, ISBN 90-73162-73-4. DOWNLOAD
 • Vercruijsse, L. en K. Mostert (ed) (2014): Mammal survey Western Rhodopes, Trigrad Bulgaria 2013, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Nijmegen, ISBN/EAN 978-90-79924-34-9. DOWNLOAD
 • Wal, A. van der, J. Willemsen en J.J. de Wit (ed) (2003): Mammal Survey Eastern Rhodopes (Bulgaria), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 90-73162-67-X. DOWNLOAD
 • Wal, A. van der, J.P.C. Boshamer en J.J. de Wit (ed) (2004): Mammal survey Alvão natural park (Portugal), Veldwerkgroep VZZ, Arnhem, ISBN 90-73162-74-2. DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en J.P. Bekker (ed) (2006): Zoogdieronderzoek Nationaal Park Galicica (Macedonië), VZZ – Veldwerkgroep, Arhnem, ISBN-10: 90-73162-81-5 / ISBN-13: 978-90-73162-81-5. DOWNLOAD
 • Willemsen, J., J.P. Bekker en E. Thomassen (2008): Flits, ik heb je! – Gebruik van camera’s bij zoogdierinventarisatie, in: Zoogdier nr. 3 , jaargang 19, p. 21-23, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, ISSN 0925-1006. DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en E. Thomassen (ed) (2009): Mammal survey Munţii Pădurea Craiului (Transylvania – Romania), Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Arhnem, ISBN: 978-90-70024-13-4. DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en E. Thomassen (ed) (2009): Mammal survey Serra da Estrela Portugal 2009, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Arhnem, ISBN: 978-90-79924-14-1.  DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en J. Resoort (ed) (2012): Mammal survey Biokovo Croatia 2011, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-29-5. DOWNLOAD

Verslagen van zomerkampen en weekenden

>

Alle verslagen van veldstudiekampen van de veldwerkgroep zijn digitaal beschikbaar, met uitzondering van enkele verslagen die op dit moment geschreven worden. Ze zijn hieronder te downloaden in PDF vorm. Alle verslagen zijn zodanig ingescand dat de tekst doorzoekbaar is.

In onderstaande lijst staan de verslagen gesorteerd op de datum waarop het onderwerp van het verslag plaatsvond. Je haalt de bestanden binnen door in de onderstaande tabel te klikken op de titel van het verslag in de oranje cellen of op het plaatje van de voorkant van het verslag. Hou er rekening mee dat sommige verslagen nogal groot zijn (enkele MB's). Het openen van een verslag kan, afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding, enige tijd duren. Bij verslagen die groter zijn dan 4 MB is het verstandig om met de rechter muisknop te klikken en dan 'opslaan als' te kiezen. Problemen met binnenhalen van bestanden meld je aan de veldwerkgroep.

Verslag zomerkamp Jura Vaudios

Jaar: 2016
Land: Zwitserland
ISBN/EAN: 78-90-79924-37-0
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2017.41
Grootte (Mb): 5,8
Opmerkingen: -

 

Verslag zomerkamp Shebenik-Jabllanice

Jaar: 2015
Land: Albanië
ISBN/EAN: 97890799243 63
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2017.06
Grootte (Mb): 5,6
Opmerkingen: -

 

Verslag zomerkamp Biogradska Gora

Jaar: 2014
Land: Montenegro
ISBN/EAN: 97890799243 56
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2015.15
Grootte (Mb): 20,3
Opmerkingen: -

 

Verslag zomerkamp Westelijke Rhodopen

Jaar: 2013
Land: Bulgarije
ISBN/EAN: 978-90-79924-34-9
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2014.21
Grootte (Mb): 8,0
Opmerkingen: -

 

Verslag zoogdierenweekend Den Dungen

Jaar: 2013
Land: Nederland
ISBN/EAN: 9789079924332
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2014.014
Grootte (Mb): 3,4
Opmerkingen: -

 

Verslag zomerkamp Galicië

Jaar: 2012
Land: Spanje
ISBN: 978-90-79924-32-5
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2013.029
Grootte (Mb): 11,0
Opmerkingen: -

 

Verslag zomerkamp Biokovo

Jaar: 2011
Land: Kroatië
ISBN: 978-90-79924-29-5
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2012.08
Grootte (Mb): 15,9
Opmerkingen: -

 

Verslag zoogdiereninventarisatie Biesbosch  

Jaar: 2011
Land: Nederland
ISBN: 978-90-79924-27-1
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: 2010.44
Grootte (Mb): 1,0
Opmerkingen: -

 

Verslag Zoogdierinventarisatie West Zeeuws-Vlaanderen  

 jaar2010

landNederland

ISBN978-90-79924-26-4

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2011.11

grootte (Mb)0,71

opmerkingen-

 

Verslag zoogdierinventarisatie Robbenoord- en Dijkgatsbos  

 jaar2010

landNederland

ISBN978-90-79924-22-6

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.60

grootte (Mb)1,8

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend Nationaal Park Weerribben en Wieden  

 jaar2010

landNederland

ISBN978-90-79924-20-2

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.53

grootte (Mb)2,2

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend Drenthe

 jaar2010

landNederland

ISBN978-90-79924-23-3

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2011.1

grootte (Mb)1,6

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Patvinsuo

 

jaar2010

landFinland

ISBN978-90-79924-21-9

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.56

grootte (Mb)5,6

opmerkingenSamenvatting verschenen in: Zoogdier nr. 4 (jaargang 21), 2010

 

Verslag muizenweekend Drentse Aa

 

jaar2009

landNederland

ISBN978-90-79924-17-2

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.30

grootte (Mb)6,0

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend Twente  

 jaar2009

landNederland

ISBN978-90-79924-00-4

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2011.13

grootte (Mb)3,6

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Serra da Estrela

 jaar2009

landPortugal

ISBN978-90-79924-14-1 

VWG-indexgeen 

VZZ-indexgeen 

Rapportnr2009.49 

grootte (Mb)23,5 

opmerkingen

Samenvatting verschenen in: Zoogdier nr. 4 (jaargang 20), 2009

Addendum: DNA-analyse vleermuizen (Myotis escalerai)

 

Verslag muizenweekend Zeeuws-Vlaanderen  

 jaar2008

landNederland

ISBN978-90-79924-19-6

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.23

grootte (Mb)1,5

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend IJsselvallei

 jaar2008

landNederland

ISBN978-90-79924-10-3

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2009.04

grootte (Mb)4,1

opmerkingen-

 

 Verslag zomerkamp Apuseni-gebergte

 

 

jaar2008

landRoemenië

ISBN978-90-70024-13-4

VWG-indexgeen 

VZZ-indexgeen 

Rapportnr2009.34

grootte (Mb)22,8

opmerkingen

Samenvatting verschenen in: Zoogdier nr. 4 (jaargang 19), 2008

 

Artikel Zoogdier Camera-weekends

jaar2008

landNederland

ISBNgeen

VWG-indexgeen

VZZ_indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)3,7

opmerkingenVerschenen in: Zoogdier nr. 3 (jaargang 19), oktober 2008

 

Verslag muizeninventarisatie Kortenhoefse plassen   

jaar2007

landNederland

ISBN978-90-79924-16-4

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.30

grootte (Mb)3,4 

opmerkingen-

 

Verslag muizeninventarisatie Oranjezon en Noord-Beveland  

 jaar2007

landNederland

ISBN978-90-79924-18-9

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.22

grootte (Mb)2,3

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Matsalu

jaar2007

landEstland

ISBN978-90-73162-94-5

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2007/49

grootte (Mb)22,6

opmerkingenUpdate: hibernating bats in 2011 (690 kB)

 

De Bechsteins vleermuis en de franjestaart op en rond het landgoed Eerde

jaar2007 (inventarisaties 2004 t/m 2006)

landNederland

ISBN978-90-73162-90-7

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2007.29

grootte (Mb)5,0

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen 

jaar

2006

landNederland

ISBN90-73162-92-1

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2007.34

grootte (Mb)1,74

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Galicica

jaar

2006

landMacedonië

ISBN90-73162-81-5

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2006-42

grootte (Mb)12,6

opmerkingenAanvulling: Vleermuisparasieten (bijlage 4 - 32 kB) 

 

Verslag muizenweekend Wilhelminapolder  

 jaar

2005

landNederland

ISBN978-90-79924-17-2

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2010.21

grootte (Mb)1,5

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Pol'ana  

 jaar

2005

landSlowakije

ISBN978-90-79924-12-7

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2009.23

grootte (Mb)7,4

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend Schouwen

jaar

2004

landNederland

ISBN90-73162-72-6

VWG-indexgeen

VZZ-index72

Rapportnrgeen

grootte (Mb)0,8

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Rakitovec

jaar

2004

landSlovenië

ISBN90-73162-88-2

ISBN-13978-90-73162-88-4

VZZ-indexgeen

Rapportnr2006-58

grootte (Mb)9,5

opmerkingen-

 

Verslag Bechsteinsweekend Salland

jaar

2003

landNederland

ISBN90-73162-75-0

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2003-47

grootte (Mb)0,9

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Alvão Natural Park

jaar

2003

landPortugal

ISBN90-73162-74-2

VWG-indexgeen

VZZ-index74

Rapportnr2004-29

grootte (Mb)28,4

opmerkingenSamenvatting verschenen in Zoogdier nr. 3 (jaargang 14), 2003

 

Samenvatting vleermuisweekend Borkel en Schaft

jaar

2003

landNederland

ISBNgeen

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)0,2

opmerkingen-

 

Verslag tweede mistnetweekend Zuidwest Veluwe

jaar

2002

landNederland

ISBN90-73162-83-1

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2006-47

grootte (Mb)0,3

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend St. Philipsland

jaar

2002

landNederland

ISBN90-73162-68-8

VWG-indexgeen

VZZ-index68

Rapportnrgeen

grootte (Mb)0,9

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Rhodopen

jaar

2002

landBulgarije

ISBN90-73162-67-X

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2002-15

grootte (Mb)4,3

opmerkingenErratum (76 kB) 

 

Verslag muizenweekend Vechtstreek

jaar

2001

landNederland

ISBNgeen

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)0,4

opmerkingen-

 

Verslag zoogdierinventarisatie Zak van Zuid-Beveland

jaar

2001

landNederland

ISBN90-73162-63-7

VWG-indexgeen

VZZ-index63

Rapportnrgeen

grootte (Mb)10,2

opmerkingen-

 

Verslag eerste mistnetweekend Zuid-Limburg

jaar

2001

landNederland

ISBN90-73162-82-3

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2006-45

grootte (Mb)0,6

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Onferno

jaar

2001

landItalië

ISBN90-73162-59-9

VWG-indexgeen

VZZ-index59

Rapportnrgeen

grootte (Mb)1,0

opmerkingen-

 

Verslag muizenweekend Zeeuwsch Vlaanderen

jaar

2000

landNederland

ISBN90-73162-57-2

VWG-indexgeen

VZZ-index57

Rapportnrgeen

grootte (Mb)16,4

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Zempléni - Hegység

jaar

2000

landHongarije

ISBN90-73162-58-3

VWG-indexgeen

VZZ-index58

Rapportnrgeen

grootte (Mb)5,2

opmerkingen-

 

Verslag meervleermuisweekend Noordwest-Overijssel

jaar

2000

landNederland

ISBN90-73162-54-8

VWG-index31

VZZ-index54

Rapportnrgeen

grootte (Mb)10,8

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Sierra de Guara

jaar

1999

landSpanje

ISBN90-73162-73-4

VWG-indexgeen

VZZ-index73

Rapportnr2004-26

grootte (Mb)15,3

opmerkingen-

 

Verslag diersporenweekend Ootmarsum

jaar

1999

landNederland

ISBN90-73-162-61-0

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2001-x

grootte (Mb)5,6

opmerkingen-

 

Verslag hazel- en eikelmuisweekend Zuid-Limburg

jaar

1998 en 1999

landNederland

ISBN90-73162-62-9

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr2001.34

grootte (Mb)2,4

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Ardennen (Ourthe)

jaar

1998

landBelgië

ISBN90-73162-55-6

VWG-index32

VZZ-index55

Rapportnrgeen

grootte (Mb)3,2

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Podstene (Kocevje)

jaar

1997

landSlovenië

ISBN90-73162-56-4

VWG-index33

VZZ-index56

Rapportnrgeen

grootte (Mb)2,4

opmerkingen-

 

Verslag zoogdierinventarisatie Landgoed Slangenburg

jaar

1997

landNederland

ISBN90-73162-36-X

VWG-indexgeen

VZZ-index36

Rapportnrgeen

grootte (Mb)14,3

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Trysil en Dovre

jaar

1996

landNoorwegen

ISBN90-73162-41-6

VWG-indexgeen

VZZ-indexgeen

Rapportnr41

grootte (Mb)20,8

opmerkingenAanvulling: de Noordse Spitsmuis (Sorex caecutiens) (113 kB) 

 

Verslag zomerkamp Pieniny

jaar

1995

landPolen

ISBN90-73162-30-0

VWG-index30

VZZ-index30

Rapportnrgeen

grootte (Mb)42,3

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Thuringen

jaar

1994

landDuitsland

ISBN90-73162-24-6

VWG-index29

VZZ-index24

Rapportnrgeen

grootte (Mb)4,3

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Sumava gebergte

jaar

1993

landTsjechië

ISBN90-73162-23-8

VWG-index28

VZZ-index23

Rapportnrgeen

grootte (Mb)24,5

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Argonne

jaar

1992

landFrankrijk

ISBN90-73162-21-1

VWG-index26

VZZ-index21

Rapportnrgeen

grootte (Mb)21,3

opmerkingen-

 

Zoogdieren van het Lingegebied

jaar

1992

landNederland

ISBN90-73162-20-3

VWG-index25

VZZ-index20

Rapportnrgeen

grootte (Mb)12,7

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Limousin

jaar

1991

landFrankrijk

ISBN90-73162-19-X

VWG-index24

VZZ-index19

Rapportnrgeen

grootte (Mb)54,4

opmerkingen-

 

Zoogdieren van Voorne

jaar

1991

landNederland

ISBN90-73162-12-2

VWG-index20

VZZ-index12

Rapportnrgeen

grootte (Mb)10,7

opmerkingen-

 

Verslag Zomerkamp Wiltz

jaar

1990

landLuxemburg

ISBN90-73162-18-1

VWG-index23

VZZ-index18

Rapportnrgeen

grootte (Mb)37,0

opmerkingen-

 

Zoogdierinventarisatie van het herinrichtingsgebied Westzaan

jaar

1990

landNederland

ISBN90-73162-04-1

VWG-index16

VZZ-index4

Rapportnrgeen

grootte (Mb)14,0

opmerkingen-

 

Verslag Zoogdierinventarisatie Midden-Drenthe

jaar

1989

landNederland

ISBN90-73162-13-0

VWG-index21

VZZ-index13

Rapportnrgeen

grootte (Mb)10,0

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Haute Savoie

jaar

1989

landFrankrijk

ISBN90-73162-03-3

VWG-index15

VZZ-index3

Rapportnrgeen

grootte (Mb)26,0

opmerkingen-

 

Zoogdieren van West Zeeuws-Vlaanderen

jaar

1988

landNederland

ISBN90-73162-17-3

VWG-index22

VZZ-index17

Rapportnrgeen

grootte (Mb)16,2

opmerkingen-

 

Verslag zoogdierinventarisatie omgeving Apeldoorn

jaar

1988

landNederland

ISBN90-73162-05-X

VWG-index17

VZZ-index5

Rapportnrgeen

grootte (Mb)13,6

opmerkingen-

 

Verslag tweede zoogdierinventarisatie Oostvaardersplassen

jaar

1987

landNederland

ISBN90-73162-07-6

VWG-index19

VZZ-index7

Rapportnrgeen

grootte (Mb)7,1

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Gaumestreek

jaar

1986

landBelgië

ISBN90-73162-02-5

VWG-index14

VZZ-index2

Rapportnrgeen

grootte (Mb)27,8

opmerkingen-

 

Zoogdierinventarisatie Dijleland

jaar

1985

landBelgië

ISBNgeen

VWG-index13

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)26,7

opmerkingen-

 

Verslag zoogdierinventarisatie Rijk van Nijmegen

jaar

1985

landNederland

ISBN90-73162-06-8

VWG-index18

VZZ-index6

Rapportnrgeen

grootte (Mb)15,6

opmerkingen-

 

Verslag zomerkamp Luxemburg

jaar

1984

landLuxemburg

ISBNgeen

VWG-index12

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)17,8

opmerkingen-

 

Inventarisatie muizen Staphorsterveld

jaar

1984

landNederland

ISBNgeen

VWG-index11

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)16,6

opmerkingen-

 

Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de zoogdieren in de Benelux, in het bijzonder Nederland

jaar

1984

landNederland

ISBNgeen

VWG-index9

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)2,9

opmerkingenLutra 27: 223-228 © VZZ 1984

 

Karteringsproject faunistiek zoogdieren Nederland: tussenstand

jaar

1984

landNederland

ISBNgeen

VWG-index6

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)5,9

opmerkingenLutra - Informatieblad, april 1984: 11-20 © VZZ 1984

 

Artikel Natuurbehoud Natuurmonumenten (brood en pindakaas voor muizen in de Kampina)

jaar

1983

landNederland

ISBNgeen

VWG-index10

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)1,4

opmerkingen© Natuurbehoud 1985 jaargang 16 nr 4 p 117 - 119.

 

Verslag inventarisatie Kampina heide

jaar

1983

landNederland

ISBNgeen

VWG-index8

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)24,1

opmerkingen-

 

Artikel Lutra inventarisatie Oostvaardersplassen

jaar

1983

landNederland

ISBNgeen

VWG-index5

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)7,7

opmerkingenLutra 1983 vol 26 p 73 - 91 © VZZ 1983

 

Artikel Lutra zoogdieren in het Swalmdal  

jaar

1982

landNederland

ISBNgeen

VWG-index7

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)1,4

opmerkingenLutra 1984 vol 27 p 342 - 345 © VZZ 1984

 

Verslag inventarisatie Swalmdal

jaar

1982

landNederland

ISBNgeen

VWG-index4

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)18,2

opmerkingen-

 

Verslag eerste inventarisatie Oostvaardersplassen

jaar

1981

landNederland

ISBNgeen

VWG-index3

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)20,8

opmerkingen-

 

Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de Nederlandse zoogdieren

jaar

1978

landNederland

ISBNgeen

VWG-index2

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)3,8

opmerkingenOnderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de Nederlandse zoogdieren nrs 1-7, kaart. Rondschrijven in handgeschreven fotocopy. Document niet doorzoekbaar op tekst.

 

Handleiding ten behoeve van het inventariseren van landzoogdieren in de Benelux

jaar1977

landNederland

ISBNgeen

VWG-index1

VZZ-indexgeen

Rapportnrgeen

grootte (Mb)18,8

opmerkingenTevens verschenen in de reeks Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging, nr. 119

 

Oprichting Veldwerkgroep

jaar: 1975
land: Nederland
ISBN: geen
VWG-index: geen
VZZ-index: geen
Rapportnr: geen
grootte (Mb): 0,2
opmerkingen: Bestuursmededelingen 'de veldwerkgroep in de VZZ' Lutra 1975 vol 17 p 67 © 1975 VZZ.

Waarnemingendatabases

>

Tijdens de zomerkampen verzamelt de Veldwerkgroep data van zoogdieren en andere soorten. Alle data is verzameld in een database. Voorwaarden voor het gebruik van de database is op te vragen bij de Veldwerkgroep

 

Databases zijn verkrijgbaar voor de volgende locaties:

Alle data is ook beschikbaar via het GBIF-portaal

Cameravalbeelden

>

Archieven van cameravalbeelden is beschikbaar voor de volgende locaties:

Images of mammals taken by our camera-traps during our summer camp in Albanie in 2015 (click to enlarge):

Ursus arctos 1 Ursus arctos 2

Ursus arctos 1                         Ursus arctos 2

Images of mammals taken by our camera-traps during our summer camp in Montenegro in 2014 (click to enlarge):

Martes foina

Martes foina

Images of mammals taken by our camera-traps during our summer camp in Bulgaria in 2013 (click to enlarge):

Sciurus vulgaris Dryomys nitedula Lutra lutra Vulpes vulpes

Sciurus vulgaris                      Dryomys nitedula                   Lutra lutra                              Vulpes vulpes

Martes foina Lepus europaeus

Martes foina                           Lepus europaeus

Images of mammals taken by our camera-traps during our summer camp in Spain in 2012 (click to enlarge):

 

Wolf WolfRoe deer

Canis lupus 1                            Canis lupus 2                       Capreolus capreolus

 

Red fox Wild boarRed fox 

Pine marten                             Sus scrofa                   Vulpes vulpes

 

 

Images of mammals taken by our camera-traps during our  summer camp in Croatia in 2011 (click to enlarge):

 

Badger Edible DormouseMarten specWild Cat

Meles meles                              Glis glis                                 Marten spec.                       Felis silvestris

 

Red fox Red foxWild boarWild boar

Vulpes vulpes (1)                    Vulpes vulpes (2)                   Sus scrofa (1)                        Sus scrofa (2)

 

 

Images of mammals taken by our camera-traps in the Robbenoordbos in the Netherlands 2010 (click to enlarge):

 

Martes martes Martes martes   

Martes martes (1)                 Martes martes (2)

 

 

Images of mammals taken by our camera-traps during our summer camp in Portugal 2009 (click to enlarge):

 

Genetta genetta Genetta genetta Genetta genetta Genetta genetta 

Genetta genetta (1)           Genetta genetta (2)           Genetta genetta (3)           Genetta genetta (4)

 

Genetta genetta Genetta genetta Genetta genetta Genetta genetta 

Genetta genetta (5)           Genetta genetta (6)           Genetta genetta (7)           Genetta genetta (8)

  

Genetta genetta Genetta genetta Genetta genetta Genetta genetta 

Sciurus vulgaris                  Vulpes vulpes                  Martes foina (1)                   Martes foina (2)

  

Sus scrofa 1 Sus scrofa 2 Sus scrofa 3 Sus scrofa 4 

 Sus scrofa (1)                  Sus scrofa (2)                    Sus scrofa (3)                   Sus scrofa (4)

 

 

You can download some films of mammals made by our camera-traps (right-click and choose "save as"):

 

Martes foina 1 Martes foina 2 Genetta genetta

 Martes foina (1)                  Martes foina (2)                Genetta genetta (1)

 

 

Flms of mammals taken by our camera-traps during our summer camp in Romania in 2008 (right-click and choose "save as"):

 

Apodemus spec Apodemus spec 2 Vulpes vulpes Vulpes vulpes

 Apodemus spec (1)               Apodemus spec (2)          Vulpes vulpes (1)             Vulpes vulpes (2)

 

 

Images of mammals taken by our camera-traps on the Veluwe (Netherlands) in 2008 (click to enlarge):

 

Capreolus capreolus Caperolus capreolus Meles meles Meles meles 

Capreolus capreolus (1)    Capreolus capreolus (2)     Meles meles (1)                 Meles meles (2)

 

Sus scrofa Sus scrofa Vulpes vulpes Vulpes vulpes 

Sus scrofa (1)                    Sus scrofa (2)                  Vulpes vulpes (1)              Vulpes vulpes (2)