Activiteitenpagina

Ga mee !

De Veldwerkgroep organiseert tal van activiteiten. Op deze pagina geven wij steeds een zo actueel mogelijk overzicht van onze plannen. Per activiteit worden een beschrijving en de wijze van aanmelden aangegeven. Hou deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven! Voor vragen kun je ons mailen veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Zomerkampen van de Veldwerkgroep

Er wordt jaarlijks één zomerkamp in het buitenland (Europa) georganiseerd door de veldwerkgroep. Dat gaat altijd in samenwerking met zoogdierexperts uit het land zelf en met mensen die lokaal in het betreffende gebied actief zijn. Tijdens deze zomerkampen wordt de directe omgeving van de kamplocatie geïnventariseerd op alle daar voorkomende soorten zoogdieren.

In de avond worden er vleermuizen geluisterd en gevangen, wordt er met lampen en warmtebeeldcamera's gekeken naar roof- en hoefdieren in het vrije veld. In de ochtendschemer worden er vleermuiskolonies gezocht. Om de 8 uur worden de life traps en/of pitfalls gecontroleerd waarmee woel- spits- slaap- en ware muizen worden gevangen. Vervallen huizen, schuurtjes, kerkzolders worden gecontroleerd op vleermuizen en braakballen van uilen. Iedereen is ingedeeld in een ploeg die gedurende één of twee etmalen verantwoordelijk is voor het controleren van de uitstaande vallen. Bovendien wordt iedereen ingeroosterd een keer ingeroosterd voor het zoeken van vleermuiskolonies in de ochtendschemer. De overige tijd is vrij van verplichtingen.

Zomerkampen in het buitenland bieden een uitstekende gelegenheid om vertrouwd te raken met bij ons zeldzame of niet (meer) voorkomende zoogdiersoorten. Voor de mensen die ter plaatse actief zijn levert de aanwezigheid van ca. 25 enthousiastelingen gedurende 10 dagen een grote hoeveelheid nieuwe gegevens op. Van elk zomerkamp verschijnt een verslag. Sinds het gebruik van GPS wordt er direct op het kamp al een database aangelegd van alle waarnemingen. Deze komt kort na het kamp al beschikbaar voor mensen die in het gebied werken waar het kamp is geweest en wordt daarna gepubliceerd op onze database-pagina.

Ook is gebleken dat deze zomerkampen bij uitstek een gelegenheid zijn voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen 'zoogdierwerkers' in Europa. Er zijn al meer dan eens onderzoeksmethoden overgenomen, in beide richtingen!