vleermuizen algemeen

Natuurinclusieve wijk

Bijeenkomst Natuurinclusief bouwen in Brabant

-
De afgelopen jaren hebben de vijf grote Brabantse gemeenten samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging opgeroepen om te investeren in een gezonde leefomgeving en in te zetten op natuurinclusief bouwen en -inrichten. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op wat er de afgelopen jaren allemaal aan 'groene kwaliteit' is gewonnen, maar kijken we vooral vooruit naar hoe de natuurinclusieve toekomst eruit zal gaan zien.
Nieuwbouw woningen

Boekel bouwt natuurinclusief (online evenement)

Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Investeer in een groene leefomgeving en vergroot het woonplezier van bewoners. Via deze online kennissessie, georganiseerd door de Gemeente Boekel, Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging laten we zien wat Natuurinclusief bouwen is, dat het eigenlijk heel eenvoudig is en vrijwel overal toepasbaar is. Start: 13:00 u. Einde 15:00 u.
Dakenstroom overzichtsfoto

Dakenstroom Kaatsheuvel wint Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021

07 oktober 2021
De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 van Vogelbescherming en Zoogdiervereniging is gewonnen door Dakenstroom in Kaatsheuvel, een project van woningcorporatie Casade. Nog drie andere projecten kregen een prijs: Haags Buiten in Den Haag ontving de Runner-Up Award, Berkelbosch in Eindhoven ontving de Brabant Award en de Aanmoedigings-Award ging naar Basisschool De Verwondering in Almere.
Voorbeeld van nieuwbouw

Kennissessie Natuurinclusief Bouwen in 's-Hertogenbosch

Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Investeer in een groene leefomgeving en vergroot het woonplezier van bewoners. Via deze kennissessie, georganiseerd door BDP Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, de gemeente 's-Hertogenbosch, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging laten we zien wat Natuurinclusief bouwen is, dat het eigenlijk heel eenvoudig is en vrijwel overal toepasbaar is.
Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten

Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten najaar 2022

De Zoogdiervereniging organiseert de ééndaagse cursus ‘Mitigeren met vleermuiskasten 2022’ in het najaar van 2022 (exacte datum niet bekend). De cursus wordt georganiseerd op Cultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen. In deze cursus leert vleermuizenexpert Erik Korsten je de ecologie van verblijfplaatsen van vleermuizen te begrijpen en krijg je inzicht in hoe vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen ingezet kunnen worden (en wanneer dat niet kan). Daarbij komen externe kasten, inbouwkasten en andere verblijfplaats-voorzieningen aan bod. Deze cursusdag stond oorspronkelijk op 3 februari maar is vanwege ziekte van de cursusleider verplaatst.