Steenmarter neemt steenmarterkast in gebruik

Op een schuur in het Groningse Termunten is voor het eerst een steenmarter op beeld vastgelegd die actief gebruik maakt van een speciaal voor steenmarters ontworpen nestkast die daar door de bewoner geplaatst werd. Tot op heden was dat nog niet gelukt met de 10 kasten die sinds 2013 door de Zoogdiervereniging en Silvavir doorlopend gemonitord worden.

De steenmarter is in de wet Natuurbescherming aangemerkt als beschermde diersoort. Dat betekent dat het netwerk van verblijfplaatsen van steenmarters in stand gehouden dient te worden. Bij planologische ontwikkelingen is het niet altijd mogelijk verblijfplaatsen te sparen en in dat geval moeten verblijfplaatsen worden gecompenseerd. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een marterhoop of door het plaatsen van steenmarterkasten. De steen/boommarter kast van Vivara is in 2013 ontwikkeld in samenwerking met de Zoogdiervereniging. Sinds de ontwikkeling van de kast, die er op is gericht om een onderkomen te bieden aan moertjes met jongen, is er veel onduidelijkheid over de werking van de steen/boommarter kast. Daarom zijn er tien kasten vanaf eind 2013 doorlopend gemonitord.

Image
Bouwtekening van een steenmarterkast (Bron: Zoogdiervereniging)
Bouwtekening van een steenmarterkast (Bron: Zoogdiervereniging)

De tien steenmarterkasten werden in 2013 uitgedeeld aan vrijwilligers en op verschillende locaties waar steenmarters voorkomen geplaatst. De eerste jaren nadat de kasten werden geplaatst bleef het stil. Enkele kasten werden in gebruik genomen door kauwtjes en ook eekhoorns maakte gebruik van de kast. Een enkele keer werden er steenmartersporen in de kast gevonden (eischalen en een hondenbot) of werd er een steenmarter bij de kast gezien. Door één vrijwilliger werden er zelfs steenmarters met succes de kast in gelokt met pindakaas maar nooit werd een in kast in gebruik genomen als verblijfplaats. Recentelijk werd een steenmarter meerdere malen op beeld vastgelegd in de ingang van de kast en lijkt het er op dat de eerste in gebruik name van een kast een feit is.

Image
Deze steenmarterkast is in gebruik genomen door kauwen (Bron: Silvavir ecologisch advies)
Deze steenmarterkast is in gebruik genomen door kauwen (Bron: Silvavir ecologisch advies)
Image
Sporen van een steenmarter in een steenmarterkast (Bron: Silvavir ecologisch advies)
Sporen van een steenmarter in een steenmarterkast (Bron: Silvavir ecologisch advies)

Na ruim zeven jaar een kast op haar erf te hebben staan leverde Astrid Mellema uit het Groningse Termunten recentelijk bewijs aan van het gebruik van een steenmarterkast door een steenmarter. De beelden tonen duidelijk een steenmarter die herhaaldelijk in en uit de kast gaat op verschillende momenten. Astrid Mellema: “De kast had ik eerst op de zolder van mijn schuur geplaatst, een plek waarvan we wisten dat er steenmarters voorkomen. Ook daar zagen we regelmatig steenmarters op beelden van wildcamera’s die we erbij plaatsten, maar ze hebben geen gebruik gemaakt van de kast. Na jaren hebben we de kast verplaatst naar een andere locatie op het dak van een schuurtje. Na vermoedens hebben we met geleende camera’s de vermoedens bevestigd!” Het is de eerste keer dat een steenmarter is vastgelegd op camera in een steenmarterkast. Of de kast ook voor langere tijd in gebruik genomen wordt is nog onzeker. Bekijk hier het filmpje dat Astrid maakte van de waarneming. En bekijk hier een filmpje van Vroege Vogels met tips voor een steenmarterkast.

Image
Steenmarter komt uit de steenmarterkast (Bron: Astrid Mellema)
Steenmarter komt uit de steenmarterkast (Bron: Astrid Mellema)
Image
Steenmarter zit in de steenmarterkast (Bron: Astrid Mellema)
Steenmarter zit in de steenmarterkast (Bron: Astrid Mellema)

Oproep: Silvavir ecologisch advies monitort in samenwerking met de Zoogdiervereniging het gebruik van kasten door steenmarters. Wij ontvangen graag resultaten die zijn behaald met de steen/boommarter kast van Vivara. Sinds 2013 zijn er door Vivara 139 kasten verkocht maar daarvan is slechts één bevestigde in gebruik name door steenmarter bekend. Graag ontvangen we bericht van de precieze locatie waar de kast geplaatst is en welke diersoort de kast in gebruik heeft genomen. Met deze gegevens hopen we meer te leren over kunstmatige schuilplaatsen voor steenmarters. Meldingen kunnen per mail worden verzonden aan Sil Westra via sil.westra@silvavir.com.

Publicatiedatum: 04 juni 2020

Tekst: Sil Westra, Silvavir Ecologisch Advies
Foto's: Silvavir ecologisch advies, Astrid Mellema en Zoogdiervereniging