Rie de Boois-fonds 2013 toegekend aan Werkgroep Kleine Marterachtigen

27 juni 2013

Uit de nalatenschap van Rie de Boois heeft de Zoogdiervereniging een fonds ingesteld om zoogdieronderzoek door vrijwilligers te stimuleren. Werkgroepen van onze vereniging konden dit jaar voor het eerst projectvoorstellen indienen. Het bestuur van de Zoogdiervereniging heeft besloten een voorstel van de Werkgroep Kleine Marterachtigen toe te kennen. Hiermee gaan zij hun onderzoek naar wezel en hermelijn uitbreiden.

Hieronder volgt een deel van het projectvoorstel, waarin dit project wordt toegelicht:

‘Het project betreft de verdere ontwikkeling en toetsing van een methode voor het effectief detecteren en monitoren van kleine marterachtigen (wezel en hermelijn), een thans onderbelichte soortgroep met mogelijk een ‘zwakke’ beschermingsstatus in Nederland in verband met diverse milieufactoren.

De methode betreft het veelvuldig inzetten van een cameraval (type Bushnell) in een zogenaamde Mostela, een speciaal ontworpen kistje met doorloopbuis van PVC, waarin de cameraval wordt geplaatst. De methode is vorig jaar in Zuid-Limburg, IJsselvallei en bij Zevenaar met succes getoetst en werkt prima om allereerst de aanwezigheid van wezel en hermelijn te verkennen, om vervolgens andere tijdrovende methoden zoals liferecapture toe te passen.

We willen nu een monitoring opzetten en meerdere Mostela’s in het veld zetten, op verschillende plaatsen in het landschap, om te verkennen waar kleine marterachtigen nog voorkomen en in welke aantallen; want de status want deze soortgroep is thans onbekend. Het voornemen is om in meerdere terreinen nader onderzoek te doen naar kleine marterachtigen met life-recapture en het vangen van muizen, om relaties tussen kleine marters, knaagdieren en landschappelijke eigenschappen/landgebruik vast te gaan leggen.

De Werkgroep Kleine Marterachtigen is al sinds twee bezig met het opzetten van dit onderzoek met verschillende methoden; de Mostela-methode is veelbelovend en vraagt om verfijning en meer spankracht.

Vast onderzoeksgebied is het afwisselende kleinschalige landschap van de IJsselvallei tussen Zwolle en Brummen; aan weerszijden van de IJssel. We werken samen met terreinbeheerders (SBB, Natuurmonumenten, IJssellandschap, Landschap Overijssel). Daarnaast worden veldkampjes in andere gebieden (habitats) georganiseerd, zoals vorig jaar i.s.m. Stichting Ark in Zuid-Limburg met behulp van vrijwilligers. Het voornemen is om komend najaar in de Wieden een veldkamp met Natuurmonumenten te houden.’

Terugkoppeling van dit onderzoek zal volgend jaar plaatsvinden in ons tijdschrift Zoogdier.

Tekst: Stefan Vreugdenhil

Foto: Otte Zijlstra

 

Publicatiedatum: 27 juni 2013