Zoogdieren in Limburg, Eekhoorn, Hazelmuis en Huiskatten

23 Februari, 2006

Het feit dat de zoogdierenwerkgroep inmiddels 25 jaar bestaat was aanleiding om een special en dit themanummer te maken van het Natuurhistorisch Maandblad over zoogdieren in Limburg. Het ruim 50 pagina dikke themanummer van het Natuurhistorisch Maandblad geeft van een aantal zoogdiersoorten een indruk van de status in Limburg.

Afbeelding verwijderd.Natuurlijk komen 'aaibare soorten' aan de orde als Eekhoorn, Hamster en Hazelmuis. Voor de Eekhoorn wordt een overzicht gepresenteerd van de aantalsontwikkelingen van 10 jaar eekhoornonderzoek in Limburg. Bij de burchten van de Hamster kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt bij de herkenning. Hamsterkenner Maurice LaHaye geeft duidelijke uitleg over de verschillen tussen burchten van Hamster en Bruine rat. Een andere typische Zuid-Limburgse soort betreft de Hazelmuis. De Hazelmuis is een zogenaamde prioritaire soort voor de provincie Limburg, vermeld op de Rode Lijst, opgenomen in de Habitatrichtlijn en beschermd volgens de Flora en Faunawet. De soort wordt uitgebreid behandeld, maar ook nu nog worden fouten gemaakt bij het beheer. Zal de soort het de komende jaren nog redden, of zijn ingrijpende maatregelen om deze soort voor Limburg te behouden? Ook binnen de stad komen zoogdieren voor. Uit een artikel over de Konijnen in de stad wordt duidelijk dat deze soort het juist goed doet in de Limburgse steden. Zeker het adequate maaibeheer van de plantsoenen zorgt voor uitstekende voedselrijke grasmatten. En daar is het Konijn verzot op! De Steenmarter is inmiddels ook bekend bij een breder publiek, zeker bij autobezitters. Het aantal meldingen van schade aan auto's neemt in Nederland toe. In Borgharen bij Maastricht is onderzoek gedaan naar de omvang van dit probleem.

In 2004 is in het kader van het al eerder genoemde atlasproject een publiciteitsactie gestart om kattenbezitters aan te sporen om kattenprooien te melden bij het Natuurhistorisch Genootschap. Ruim 200 kattenliefhebbers leverden digitale foto's aan van kleine zoogdieren. Deze aktie leverde in 2004 waarnemingen op van elf soorten zoogdieren. Het kattenproject heeft ook in 2005 en 2006 nog een vervolg. Meer informatie vindt u op de website van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Ook de provincie Limburg is actief in het veld en leverde een bijdrage aan van hoe het dagactieve zoogdieren als Ree, Eekhoorn, Haas en Konijn vergaat.
Maar ook de bijzondere waarnemingen als Watervleermuizen die zich bevinden in de overkluizing van de Keutelbeek, worden uitgebreid besproken. Naast een overzicht van het zoogdieronderzoek in Limburg van de laatste 100 jaar en een review van 25 jaar zoogdierenwerkgroep is ook een artikel opgenomen over de ontwikkelingen van overwinterende vleermuizen in Limburg. Zeker de groeven worden al sinds lange tijd geteld. Hoe vergaat het de vleermuizen tegenwoordig, bijvoorbeeld vergeleken met de aantallen van een aantal jaren geleden. Hebben wij u interessen gewekt? Het themanummer van het Natuurhistorisch Maandblad is te bestellen door € 6,95 (inclusief verzendkosten) over te maken op gironummer 429851 van het Publicatiebureau NHGL te Melick onder vermelding van 'themanummer zoogdieren. Regelmatig verschijnen er themanummer van het Natuurhistorisch Maandblad.

Voor meer informatie over het Natuurhistorisch Genootschap of het Natuurhistorisch Maandblad kunt u de site raadplegen: www.nhgl.nl

Henk Heijligers, bureaumanager Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
0475-386470
e-mail: h.heijligers@nhgl.nl
Het Natuurhistorisch Maandblad is het tijdschrift voor de Limburgse natuurliefhebber. Op de kaft een Bruine grootoorvleermuis met inzetten van Hazelmuis, Eekhoorn en de Huiskat (foto: Natuurhistorisch Genootschap)

 

Bron: Persbericht Natuurhistorisch Genootschap Limburg

 

Publicatiedatum: 08 augustus 2008