Zoogdierwerkgroep Overijssel

Over de Zoogdierwerkgroep Overijssel

De Zoogdierwerkgroep Overijssel (ZWO) is opgericht in 1993. De werkgroep is erin geslaagd om, behalve een kader van leden van de Zoogdiervereniging, ook een uitgebreide achterban op te bouwen van enthousiaste niet-leden. In de provincie worden meerdere initiatieven ontplooid om in de eigen omgeving door het doen van gericht (soort)onderzoek en het doorgeven van 'losse waarnemingen' de verspreiding van zoogdieren steeds beter in beeld te brengen. Waarnemingen worden zoveel mogelijk door de waarnemer zelf ingebracht in Telmee.nl of Waarneming.nl. Het bureau van Natuur en Milieu Overijssel, waar ook het secretariaat van de werkgroep is gehuisvest, verleent ondersteuning. Het doel van de ZWO is om zoogdieren in Overijssel te beschermen in de meest brede zin. De werkgroep tracht dat te bereiken door voorlichting (klachtbehandeling), educatie en het stimuleren van onderzoek.

Activiteiten

Zoogdierwerkgroep Overijssel:

  • Organiseert inventarisatiekampen;
  • Speelt actief in op vragen en klachten omtrent zoogdieren en probeert zo effectief mogelijk adviezen te geven;
  • Geeft voorlichting over zoogdierinventarisatie.

 

Overig

In 2011 heeft de werkgroep de tweede provinciale zoogdieratlas 'De zoogdieren van Overijssel' uitgegeven.

Hierin worden de resultaten van 40 jaar waarnemen (1970 t/m 2010) weergegeven. De nadruk ligt op de waarneemperiode 1999 t/m 2010. Dit boek, dat schitterende foto's bevat en van heldere teksten is voorzien, is te bestellen via de boekhandel: ISBN 90400 9312 1, maar ook te verkrijgen in de webwinkel van de Zoogdiervereniging en bij NMO in Zwolle. Een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief houdt waarnemers en ander belangstellenden op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep en regionale ontwikkelingen met betrekking tot zoogdieren.

Lid worden

In verschillende plaatsen zijn lokale zoogdierwerkgroepen opgezet die vanuit de ZWO via de regio-coördinatoren worden ondersteund. Voor verdere informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van de ZWO.

Contact

Het secretariaat van de ZWO is bij Natuur en Milieu Overijssel:

Annelies van der Blij
Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle
Telefoon: 038-4250960, bereikbaar tijdens kantooruren
E-mail: info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Raadpleeg buiten kantooruren m.b.t. vragen over vleermuizen: www.vleermuis.net, http://www.zoogdiervereniging.nl/vleermuis of kopieer de volgende link in uw browser:
http://www.vleermuisnet/deskundige-in-de-buurt/overijssel.html