Standpunten

Uw inbreng in standpunten van de Zoogdiervereniging ten aanzien van bescherming van zoogdieren

De Zoogdiervereniging zet zich actief in voor het duurzame samenleven van mensen met onze inheemse zoogdierpopulaties. Dit doen we onder andere door het innemen van standpunten over verschillende onderwerpen en soorten. Die standpunten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke kennis en kennis van de Nederlandse situatie en wet- en regelgeving. Aan de basis van onze standpunten ligt een algemene denklijn. Deze is tot stand gekomen met input van leden uit alle geledingen van de vereniging. 

Op dit moment is deze algemene denklijn nog in ontwikkeling. Als lid van de vereniging kunt u hier zelf een bijdrage aan leveren door uw suggesties voor verbetering door te geven aan info@zoogdiervereniging.nl

Uw inbreng kunt u leveren tot eind augustus. Daarna zullen alle ingezonden reacties verwerkt worden tot een concept dat aan de Algemene Leden Vergadering zal worden voorgelegd ter vaststelling.
 

Algemene denklijn standpunten (in ontwikkeling)

Algemene denklijn

Reeds vastgestelde standpunten

Afrikaanse varkenspest
Bever
Exoten
Telemetrie
Wolf