2013.40 Rapport Hopping detector Utrecht

Kennis over het voorkomen van vleermuizen in de stad Utrecht is beperkt, terwijl deze gegevens nodig zijn voor verschillende grootstedelijke ontwikkelingen; prachtwijken, naisolatie, Utrecht City Project, Utrecht bereikbaar. Vleermuispopulaties aan de randen van de stad zijn inmiddels wel redelijk goed in kaart gebracht, maar kennis over het voorkomen van vleermuizen in de meer centrale delen van de stad is zeer beperkt. Een groot aantal soorten wordt tot in de binnenstad aangetroffen, maar goede informatie beperkt zich hier tot enkele onderzoeken in Utrechtse stadsparken (Stadbuitengracht, Julianapark, Park Overvecht).
In voorbereiding op een soortmanagementplan voor vleermuizen is de gemeente Utrecht in 2013 gestart met een stadsbreed onderzoek naar de in de stad voorkomende vleermuizen. Dit is gedaan met behulp van een zogenaamde ‘hopping detector’ die door de achtertuinen van Utrecht hopt. In het begin bij 'vertrouwde' vrijwilligers, later bij mensen die in het jaar van de vleermuis interesse in vleermuizen hebben getoond.