De eerste 'Berkelbever'

Dat de bever met een geweldige opmars bezig in Nederland, is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Langs de grote rivieren zijn geschikte plekken inmiddels grotendeels ingenomen door de bever en daarom zien we de bever steeds vaker op de kleinere zijrivieren en beken verschijnen. Zo ook op de grens van Salland (Overijssel) en Gelderland (de Achterhoek) waarover al eerder een bericht is verschenen.

Sinds de eerste berichtgeving in 2016 worden op de Schipbeek, welke stroomopwaarts overgaat in de Buurserbeek, steeds meer bevers waargenomen. En dat is inmiddels ook het geval op andere watergangen buiten de hoofdstroom van de IJssel, zoals de Baakse Beek, Grote Beek en de Oude IJssel. Maar het wachten was tot de bever zich ook op het voor bevers uitermate geschikte riviertje de Berkel zou melden. En dat gebeurde begin mei van dit jaar! Een medewerker van het waterschap Rijn en IJssel zag vroeg in de ochtend een poetsende bever op de kant bij het verdeelwerk Warken waar de Berkel zich splitst naar Zutphen en het voorpand van het Twentekanaal bij Eefde (zie kaartje). De bever is naar alle waarschijnlijk vanuit de IJssel bij Zutphen het Twentekanaal ingezwommen en bij het sluiscomplex Eefde het dijklichaam overgeklommen en in de Berkel geplonsd.

Image
IJssel, Twentekanaal en Berkel


Het ca. 130 km lange riviertje de Berkel ontspringt in Billerbeck (DE) en stroomt vervolgens door Duitsland en komt bij Rekken Nederland binnen. In Duitsland verkeert de Berkel op sommige delen nog in de oorspronkelijke natuurlijke staat en in Nederland zijn de afgelopen jaren heel veel herinrichtingswerken verricht door het waterschap om ruimte te geven aan natuurlijke processen en verbindingen te maken voor vissen en andere (water-)dieren. Grote delen van de oevers zijn begroeid geraakt met elzen en wilgen waardoor dit voor bevers een prachtig habitat kan bieden tot ver in Duitsland.

De eerste Berkelbever is gedurende de ochtend op zijn gemak stroomopwaarts gezwommen richting Almen en is daar de stuw onder belangstelling van passerende mensen overgeklommen (zie filmpje). Daarna heeft hij zich teruggetrokken in een aanliggend bosje om de dag door te brengen. De betreffende bever kon gedurende een paar uur worden gevolgd door één van de auteurs en was duidelijk op ontdekkingstocht. Vestiging (en voortplanting) van bevers in de Berkel lijkt slechts een kwestie van tijd.

Image
Berkelbever


De verwachting is dat er in de toekomst meer bevers de weg zullen vinden naar dit prachtige riviertje in de Achterhoek en zij kunnen met hun activiteiten een zeer waardevolle aanvulling zijn op de natuurlijke ontwikkeling van de Berkel.

Tekst en figuur: Sil Westra (Silvavir Ecologisch Advies) en Michiel Schaap (Natuurmonumenten)
Foto: Michiel Schaap
Film: Toonie Weernink

Publicatiedatum: 27 mei 2021