Vleermuiskasten naar een hoger niveau!

12 april 2013

Het ophangen van vleermuiskasten is de laatste 10 jaar behoorlijk populair geworden, maar de kennis over vleermuiskasten is daar bij achter gebleven. Een nieuw rapport van de Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg beschrijft de meest recente kennis over het gebruik van vleermuiskasten in Europa.

De doelstelling van het rapport was het verkrijgen van inzicht in de functionaliteit en de effectiviteit van vleermuiskasten. De gegevens uit talloze wetenschappelijke publicaties, eigen ervaringen van de auteur (Erik Korsten) en anekdotische informatie is op een handzame wijze samengevat.

Vleermuiskasten worden al sinds de vorige eeuw  opgehangen, maar na de invoering van de Habitatrichtlijn (in 1992) en de Flora- en Faunawet (2002)  worden vleermuiskasten ook opgehangen als mitigatie of compensatie maatregel. Vleermuiskasten dienen dan als tijdelijk onderkomen, totdat de vleermuisvriendelijke nieuwbouw gereed is of tot er weer voldoende natuurlijke holtes in het bos zijn te vinden. Sommige vleermuiskasten kunnen bijvoorbeeld ook  in de nieuwbouw worden gebouwd. Het nieuwe bouwbesluit biedt daarvoor ook letterlijk de ruimte.

Uit het rapport blijkt dat vleermuiskasten niet ‘zomaar’ opgehangen kunnen worden. Verschillende vleermuissoorten stellen verschillende eisen. Sommige willen graag een bolle kast, andere weer een platte kast. Welke type kast wanneer geschikt is staat voor alle algemeen in Nederland voorkomende vleermuissoorten handzaam beschreven. Van Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) tot Franjestaart (Myotis nattereri). Bovendien wordt een analyse gemaakt van de succesfactoren van vleermuiskasten. Hoe moeten vleermuiskasten worden opgehangen, uit welke materialen kunnen ze bestaan (met de voor- en nadelen), de hanghoogte en nog veel meer. Belangrijke les is dat vleermuiskasten goed gekozen moeten worden, en het te gebruiken type afhankelijk is van de vleermuissoort en de functie die beoogd wordt. Het ophangen van een vleermuiskast waar alleen gepaard kan worden is niet effectief als er een (tijdelijk) kraamverblijf moet worden gecreëerd. Zo staat dit rapport vol met ‘eye-openers’ en heel veel relevante tips en ideeën.

Met dit rapport is een eerste stap gezet om de kennis over vleermuiskasten te ontsluiten, maar veel meer kennis is altijd beter. We roepen iedereen die met vleermuiskasten werkt zijn/haar werk en resultaten te delen, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, op workshops en straks ook op www.vleermuiskasten.nl. Niet alleen de projecten met goede resultaten, maar juist ook de projecten die niet geslaagd zijn of nog wachten op nieuwe bewoners. Alleen op die manier kunnen wij de inzet van kasten voor vleermuizen in Nederland naar een hoger niveau tillen!

De uitvoering van dit project en het opstellen van het rapport werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Downloaden

Het rapport is te vinden op de website van Bureau Waardenburg en op www.vleermuiskasten.nl
Of klik op de link hieronder om de het rapport te downloaden.


Tekst: Maurice La Haye (Zoogdiervereniging) & Erik Korsten (Bureau Waardenburg)
Foto’s: Erik Korsten

 

 

Publicatiedatum: 12 april 2013