Wild zwijn volgt egel op

De Zoogdiervereniging heeft 2010 uitgeroepen tot het Jaar van het Wild Zwijn. Het wild zwijn is één van de indrukwekkendste dieren die je in de bossen zomaar tegen kunt komen.

17 december 2009

De Zoogdiervereniging roept 2010 uit tot het 'Jaar van het Wild Zwijn'. Het wild zwijn volgt de egel op en is gekozen omdat het dier wel wat positieve aandacht kan gebruiken. Het wild zwijn is één van de indrukwekkendste dieren die je in een deel van de Nederlandse bossen zomaar tegen kunt komen. Officieel mogen de wilde zwijnen maar in twee gebieden voorkomen maar de laatste jaren worden ze ook daarbuiten gezien. Wat de Zoogdiervereniging betreft zijn ze welkom!

Het wild zwijn heeft een grote waarde. Ten eerste een waarde in ecologische zin door het wroetgedrag dat zorgt voor open plekken in de bosbodem wat goed is voor de biodiversiteit. Daarnaast heeft het wild zwijn een economische waarde. Zwijnen maken, net als andere grote zoogdieren, een bezoek aan de natuur interessanter. Dat merken ze in de recreatiesector en horeca-gelegenheden.

Deze imposante dieren worden echter niet overal met open armen ontvangen. Ze kunnen ook tot overlast leiden (vraatschade, risico op aanrijdingen). Maar die is in goede banen te leiden door de juiste maatregelen te nemen. Maak gebruik van de beschikbare ecologische kennis van het wild zwijn, compenseer schade aan de landbouw en neem maatregelen tegen verkeersslachtoffers. Dan kunnen mens en wild zwijn prima samen leven in grote delen van Nederland. De Zoogdiervereniging wil zich in het Jaar van het Wild Zwijn inzetten voor een meer genuanceerd en op wetenschappelijke kennis gebaseerd beeld van de wilde zwijnen.

 Met de juiste maatregelen is het wild zwijn wat de Zoogdiervereniging betreft welkom in veel meer gebieden dan alleen in de huidige officiële leefgebieden: de Veluwe en de Meinweg. De wilde zwijnen hebben zelf alvast een voorschot genomen op die discussie. Ze worden ondertussen al op diverse plaatsen gezien waar ze officieel niet "mogen" zijn, bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen bij Groesbeek, in delen van Noord-Brabant en Overijssel.


Waarnemingen wild zwijn sinds 1980, Bron: Zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging

Tijdens het Jaar van het Wild Zwijn wil de Zoogdiervereniging een 'kansenkaart' ontwikkelen, waarop de gebieden in Nederland staan waar het wild zwijn zou kunnen voorkomen, gebaseerd op geschikt leefgebied en een beperkte 'overlast'. Het is de bedoeling dat deze kansenkaart gezamenlijk met een boek over de ecologie van het wild zwijn wordt gepresenteerd op een symposium in het najaar van 2010. Informatie hierover en over de andere activiteiten in het kader van het Jaar van het Wild Zwijn volgen in de loop van 2010.
 

Foto: Wild zwijn Richard Witte van den Bosch

Publicatiedatum: 17 december 2009