Symposium Marters van Nederland en hun toekomst

Datum
Programma

De veelzijdigheid aan marterachtigen in Nederland is fascinerend, maar hun toekomst behoeft aandacht. Er is voor marterachtigen veel minder aandacht voor sommige andere roofdieren. Als er al aandacht is voor de grootste groep roofdieren, dan gaat het al snel over schade en overlast. Ook uit de resultaten van de Roofdierenquiz valt op dat de marters onbekend zijn. Daarom zet de Zoogdiervereniging juist de marterachtigen centraal tijdens een symposium in het Jaar van de Otter.

Tijdens dit symposium zetten we samen met de sprekers de marterachtigen en hun toekomst in Nederland centraal. We praten u in drie parallel lopende sessies bij over nieuwe inzichten rondom de beleidskaders van de marterachtigen, over toonaangevend onderzoek aan marterachtigen in Nederland en uiteraard over inspirerende lezingen over het boegbeeld van de Nederlandse marterachtigen dit jaar; de otter.

Download hier de uitnodiging en het volledige programma.
 

Lezingen

Keynote lezing: Dr. Sim Broekhuizen: De historie van het ecologisch onderzoek aan marterachtigen in Nederland

Hoofdzaal

Ellen van Norren (Zoogdiervereniging): De Nederlandse marters op de Rode Lijst: hebben ze toekomst in Nederland?
Jeffrey Peerenboom (Werkgroep Kleine Marterachtigen): Hoe kunnen we de achteruitgang van kleine marters stoppen?
Maarten Jacobs (Wageningen Universiteit): De emoties rondom roofdieren: gemengde gevoelens richting marters.
Maurice La Haye (Zoogdiervereniging): Kansen voor de Europese nerts in Nederland?
Luuk Boerema (Boerema & van den Brink B.V.): Juridische wirwar: cases vanuit de marters
Pauline Arends (Staatsbosbeheer): Samenleven met marters; bijzondere beelden van wildcamera's

Technische zaal

Ton Popelier (AP Natuuradvies/Zoogdiervereniging): Dassen in dijken, wie moet wijken?
Chris Achterberg (Boommarterwerkgroep): Boommarters in huizen en steenmarters in bomen; eisen aan verblijfplaatsen.
Kamiel Spoelstra (NIOO-KNAW): Het effect van nachtelijk kunstlicht op marterachtigen in hun natuurlijk habitat
Kees van Bochove (Datura): eDNA-onderzoek bij marters 
Vilmar Dijkstra (Zoogdiervereniging): Wordt het belang van grote bonte specht als huisbaas voor de boommarter onderschat?
Jaap Mulder (Bureau Mulder-natuurlijk): De boommarter: bosspecialist in cultuurlandschap

Otterzaal

Lejo van der Heiden (Ministerie LNV): De terugkeer van de otter: geluk of beleidssucces?
Hugh Jansman (WENR): Genetisch onderzoek bij otter
Martin Brussaard (Zoogdiervereniging): Wat zijn de succesfactoren en kantelpunten van de herintroductie van de otter?
Hans Bekker (CaLutra): Verkeersknelpunten voor otters: nog een weg te gaan
Addy de Jongh (Stichting Otterstation Nederland): Wat is de toekomst voor de otter in Zuid-Nederland?
Hilco Jansma (Hilco Jansma Natuurfilms): The making of 'De otter: een legende keert terug'

Download hier het volledige programma
 

Volg het symposium digitaal

Het symposium is digitaal te volgen via Zoom. Tijdens het symposium kunt u vragen stellen tijdens de lezingen via de chat.
 

Programma

9:00 Ontvangst in de digitale lobby

9:30 Opening van de dag
9:45 Keynote-lezing 

10:30 Pauze

10:45 Eerste lezingenronde in drie verschillende streams
11:15 Tweede lezingenronde in drie verschillende streams

11:45 Lunchpauze

12:45 Derde lezingenronde in drie verschillende streams
13:15 Vierde lezingenronde in drie verschillende streams

13:45 Pauze

14:00 Vijfde lezingenronde in drie verschillende streams
14:30 Zesde lezingenronde in drie verschillende streams

15:00 Afsluiting van de dag

Download hier het programma
 

Entree

Deelname aan het symposium is uitsluitend digitaal mogelijk. De entreeprijs is hiervan afhankelijk en is afhankelijk van of u lid danwel vrijwilliger van de Zoogdiervereniging bent. De entreeprijzen zijn als volgt:

Digitale deelname, geen lid of vrijwilliger van de Zoogdiervereniging: €20
Digitale deelname, wel lid of vrijwilliger van de Zoogdiervereniging: gratis
 

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor het symposium!

Familienaam deelnemer (1 persoon per keer aanmelden a.u.b.).
Voorletter(s) van de deelnemer
Roepnaam van de deelnemer

Deelname aan Symposium Marters van Nederland en hun toekomst
U kunt uitsluitend digitaal deelnemen aan het symposium. Voor leden en vrijwilligers van de Zoogdiervereniging geldt een gereduceerd tarief voor deelname aan het symposium.

Werkgever gegevens

Vul de naam van uw werkgever in indien de factuur naar uw werkgever verstuurd dient te worden.
Vul het adres in van uw werkgever indien de factuur naar uw werkgever verstuurd dient te worden.
Vul de postcode in van uw werkgever indien de factuur naar uw werkgever verstuurd dient te worden.
Vul de plaats in van uw werkgever indien de factuur naar uw werkgever verstuurd dient te worden.
Emailadres van uw werkgever indien de factuur naar uw werkgever verstuurd dient te worden.
Geef hier de bij de factuur te gebruiken kostenplaats op indien dit van toepassing is.

Door dit vak aan te klikken bevestigt u dat u deelneemt aan het symposium en gaat u akkoord met onze privacyregels .