Inrichtingsadvies tot een gecombineerd vleermuiswinterverblijf De ombouw van een voormalig noodstroom aggregaatruimte