Friese Vrijwilligersdag Natuur

Datum
Programma

Op zaterdag 7 september zal de eerste Friese Vrijwilligersdag Natuur plaatsvinden bij de Buitenplaats in Earnewâld.
Speciaal voor alle (potentiële) vrijwilligers is een interessant programma opgesteld met lezingen, workshops en excursies.
Kijk hier voor meer informatie over o.a. het programma.
Aanmelden is verplicht en kan hier.

De Friese Vrijwilligersdag Natuur wordt georganiseerd in opdracht van de provincie Friesland door de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en FFF in samenwerking met vele (vrijwilligers)natuurorganisaties en Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea.