Egelweekend 2018 op 15 en 16 september

Egelweekend 2018 op 15 en 16 september
Geef uw waarneming van egels door!
Op 15 en 16 september is het ‘Egelweekend 2018’. Tijdens dit Egelweekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt.
De eerste landelijke egeltelling was tijdens het Jaar van de Egel in 2009. Dit weekend was een groot succes, er kwamen meer dan 20.000 meldingen van egels binnen. De jaren erop is er steeds een oproep voor het doorgeven van waarnemingen van egels tijdens (en rondom) het weekend verspreid.

De Zoogdiervereniging wil met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een aardig beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Zijn de witte gebieden uit voorgaande jaren er nog steeds?

Levend en dood
Het gaat om alle egels die in 2018 zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn. Niet alleen de egels in uw eigen tuin maar ook die u tijdens een wandeling tegen kwam. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels maar ook dode exemplaren kunnen worden gemeld.

Egelpopulatie stabiel
Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met SOVON organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2017 stabiel is. De egelpopulatie laat doorgaans een afwisseling van goede en slechte jaren zien. Zo is de populatie na een piek in 2008 sterk afgenomen, met een dieptepunt in 2014. Waarschijnlijk speelt daarbij de lange winter van 2012/2013 een rol. In 2016 was er sprake van herstel van de populatie. In 2017 is de populatie echter weer afgenomen. De trend voor de laatste tien jaar laat dan ook een matige afname zien. De eerste aanwijzingen voor 2018 waren gunstig, van verschillende kanten kwamen in het voorjaar meldingen dat men weer meer egels zag. Maar de lange droge periode deze zomer gooit roet in het eten. Zo kwamen er meldingen van dode jongen, omdat de vrouwtjes door gebrek aan voedsel door de droogte niet voldoende melk kunnen produceren. De egels hebben het allemaal moeilijk om te overleven. Dat blijkt ook bij de egelopvang, die zitten allemaal vol met egels die het zonder hulp niet redden. Ook jouw waarnemingen zijn dus van groot belang!

Afbeelding verwijderd.
Index aantalsontwikkeling van de egel in Nederland in de periode 1994-2017 (bron: Zoogdiervereniging / CBS).

Egels melden
Melden van egels gaat gemakkelijk. De egel(s) in uw tuin kunt u doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl.
Heeft u geen account? De Egelwerkgroep heeft een meldpunt gemaakt waar u de egelwaarneming kan invoeren.

Egel filmpjes
De Zoogdiervereniging heeft met hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Groen & Doen van een vijftal aansprekende soorten educatieve filmpjes gemaakt.
Het filmpje over de egel kunt u hier bekijken.
Vara's Vroege Vogels maakte in het kader van het Egelweekend een egelfilmpje. Bekijk wat je in de eigen tuin kunt doen om egels de winter door te helpen.