De Boommarter in de Gelderse Vallei

Met uw hulp blijft ie

Afbeelding verwijderd.De boommarter is één van de zeldzaamste roofdieren in Nederland en staat op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde diersoorten in Nederland. De landelijke populatie wordt geschat op ongeveer 400 volwassen dieren. De Gelderse Vallei is voor deze soort van groot belang als verbinding tussen de populaties op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat de Gelderse Vallei zelf ook een kleine groep boommarters herbergt.

Vrijwilligers van de Werkgroep Boommarter Nederland hebben afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het voorkomen van boommarter in de Gelderse Vallei tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is er gekeken waar knelpunten liggen die opgelost moeten worden om de situatie in de Gelderse Vallei te verbeteren.

Martervriendelijk bosbeheer

Dit alles is samengevoegd in een brochure waarin tevens aandacht geschonken wordt hoe de geconstateerde knelpunten opgelost kunnen worden. Met veel aanbevelingen voor concrete maatregelen en tips voor martervriendelijk bosbeheer.

De brochure is hier te downloaden (Pdf)