Agendaoverzicht

Wolf (Bron: Mark Zekhuis)

Professionele opleiding in wolvendossier

-

Wolven zijn terug in Nederland en het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal wolven in Nederland toeneemt. Vanuit verschillende invalshoeken in de samenleving levert dit vragen op. Deze vragen komen terecht bij verschillende organisaties en professionals die nog niet eerder te maken hebben gehad met dit ecologisch, juridisch en maatschappelijk uitdagend dossier. 

Otter (Mark Zekhuis)

Symposium Marters van Nederland en hun toekomst

De veelzijdigheid aan marterachtigen in Nederland is fascinerend, maar hun toekomst behoeft aandacht. Er is voor marterachtigen veel minder aandacht voor sommige andere roofdieren. Als er al aandacht is voor de grootste groep roofdieren, dan gaat het al snel over schade en overlast. Ook uit de resultaten van de Roofdierenquiz valt op dat de marters onbekend zijn. Daarom zet de Zoogdiervereniging juist de marterachtigen centraal tijdens een symposium in het Jaar van de Otter.

Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’

Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’

Anders dan andere jaren zal het symposium in 2021 volledig digitaal worden georganiseerd. We bereiden op dit moment een mooi programma voor met een verscheidenheid aan onderwerpen. We laten zien wat er in Noord-Brabant is bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden, maar hebben ook aandacht voor de stikstofproblematiek en klimaatverandering. Het gevarieerde programma bestaat uit lezingen, workshops en een discussie.

Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten

Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten 3 februari 2022 = VOL

-
De Zoogdiervereniging organiseert de ééndaagse cursus ‘Mitigeren met vleermuiskasten 2022’ op 3 februari 2022. De cursus wordt Covid-19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum te Bennekom. In deze cursus leert vleermuizenexpert Erik Korsten je de ecologie van verblijfplaatsen van vleermuizen te begrijpen en krijg je inzicht in hoe vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen ingezet kunnen worden (en wanneer dat niet kan). Daarbij komen zowel externe kasten, als inbouwkasten en andere verblijfplaatsvoorzieningen aan bod.
Veldwerk in de Donau Delta - Roemenië

Zomerkamp Veldwerkgroep 2022 Montenegro

-

Zomerkamp 2022 – Montenegro  

Volgend jaar vindt het Zomerkamp van de Veldwerkgroep plaats in Montenegro. Het hoofddoel is een algemene inventarisatie van de zoogdieren in een van de nationale parken. Een aantal interessante soorten waar wij onder andere naar zullen zoeken zijn de Thomas’ woelmuis, Balkan sneeuwmuis, Balkangrootoorvleermuis en de bruine beer. Hou de website van de Veldwerkgroep in de gaten voor de officiële aankondiging van het zomerkamp!  

De exacte datum is nog niet vastgesteld, dit is 10 dagen ergens tussen 15 juli en 15 augustus.