agendaoverzicht

Rosse vleermuis (© Wesley Overman)

Nacht van de Vleermuis

-
In het laatste weekend van augustus (dat volledig in augustus valt, dus let op voor 2019!) wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In vele landen in Europa wordt dit weekend aandacht besteed aan vleermuizen. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van de Zoogdiervereniging.
Vleermuis Tuintelling

Nazomer Vleermuistuintelling

-

In het voorjaar van 2019 vond de eerste Nederlandse Vleermuistuintelling plaats. Met meteen al 382 tellingen en ruim 1900 getelde vleermuizen een groot succes. Omdat we graag willen weten of de aantallen en soorten vleermuizen in tuinen in de loop van het jaar veranderen organiseren we twee tellingen per jaar.  De Nazomer Vleermuistuintelling van 2019 zal daarom plaatsvinden op zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus 2019.