Agendaoverzicht

Veldwerk in de Donau Delta - Roemenië

Zomerkamp Veldwerkgroep 2021 Twente

-

Dit jaar vindt het zomerkamp van de Veldwerkgroep plaats in de omgeving van Denekamp in Twente dicht bij de Duitse grens. In samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Overijssel gaan we een kamp van 10 dagen tegemoet waarin we in de omgeving zoveel mogelijk zoogdierwaarnemingen willen registreren. Daarbij zullen een scala aan methoden worden gebruikt, zo worden cameravallen, struikrovers en batloggers geplaatst.

Nacht van de Vleermuis 2021

25ste Nacht van de Vleermuis

-
In het weekend van 27 tot en met 29 augustus 2021 worden in het kader van de 25ste Nacht van de Vleermuis in bijna heel Nederland vleermuisexcursies georganiseerd. Dé kans voor jong en oud om vleermuizen te horen, of om ze zelfs te zien! Wist je bijvoorbeeld dat één dwergvleermuis tussen april en oktober meer dan 250.000 muggen en andere kleine insecten opeet?! Kom naar de Nacht van de Vleermuis en leer nog meer nog veel meer coole feitjes over vleermuizen vertellen.
Veldmuis (© Wesley Overman)

Friese Vrijwilligersdag Natuur

-
De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen en belangstellenden bij natuurmonitoring in Friesland: van (aankomende) vrijwilliger tot professional. In 2021 vindt de dag plaats op zaterdag 4 september en bestaat net als vorig jaar uit een online programma en activiteiten in het veld door heel Friesland.
Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten

Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten 2021

-
De Zoogdiervereniging organiseert de ééndaagse cursus ‘Mitigeren met vleermuiskasten 2021’ op 9 september 2021. De cursus wordt Covid-19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum te Bennekom. In deze cursus leert vleermuizenexpert Erik Korsten je de ecologie van verblijfplaatsen van vleermuizen te begrijpen en krijg je inzicht in hoe vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen ingezet kunnen worden (en wanneer dat niet kan). Daarbij komen zowel externe kasten, als inbouwkasten en andere verblijfplaatsvoorzieningen aan bod.
Bunzing (© Merijn van den Hoogenhoff)

Cursus Herkennen van roofdiersporen

-

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Herkennen van roofdiersporen’ op 30 september en 7 oktober 2021. 

Onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is ingewikkelder dan bijvoorbeeld die van vogels. Voor roofdieren is het zoeken naar en analyseren van sporen een goede methodiek. Echter, hoe voorkom je dat je ziet wat je wilt zien, maar blijf je scherp in het waarderen van waarnemingen?

Bever (Bron: Henk van Harskamp)

CaLutradag 2021

I.v.m. COVID-19 maatregelen is de CaLutradag verplaatst naar 2 oktober 2021.

Uiteraard zal het Jaar van de Otter een belangrijk onderdeel zijn van deze dag.

Meer informatie volgt nog.

Gewone dwergvleermuis

Cursus Herkennen van Vleermuiswaarden

-

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Herkennen van Vleermuiswaarden’ in het najaar van 2021. De cursus wordt Covid19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum.

Deze cursus is gericht op onder ander (veld)medewerkers van (ecologische) adviesbureaus, overheden en sloopbedrijven die met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken krijgen. De workshop is tevens bruikbaar voor ambtenaren die het kader van omgevingsvergunningen de noodzaak van onderzoek naar vleermuizen moeten bepalen.