Agendaoverzicht

Egel (© Bendiks Westerink)

Egelweekend 2021

-

Op zaterdag 25 en zondag 26 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de Egelwerkgroep, de Zoogdiervereniging, de Jaarrond Tuintelling en OERRR iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. 

Bunzing (© Merijn van den Hoogenhoff)

Cursus Herkennen van roofdiersporen = VOL

-

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Herkennen van roofdiersporen’ op 30 september en 7 oktober 2021. 

Deze cursus is vol, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst

Onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is ingewikkelder dan bijvoorbeeld die van vogels. Voor roofdieren is het zoeken naar en analyseren van sporen een goede methodiek. Echter, hoe voorkom je dat je ziet wat je wilt zien, maar blijf je scherp in het waarderen van waarnemingen?

Voorbeeld van nieuwbouw

Kennissessie Natuurinclusief Bouwen in 's-Hertogenbosch

Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Investeer in een groene leefomgeving en vergroot het woonplezier van bewoners. Via deze kennissessie, georganiseerd door BDP Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, de gemeente 's-Hertogenbosch, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging laten we zien wat Natuurinclusief bouwen is, dat het eigenlijk heel eenvoudig is en vrijwel overal toepasbaar is.
Wolf (Bron: Mark Zekhuis)

Professionele opleiding in wolvendossier

-

Wolven zijn terug in Nederland en het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal wolven in Nederland toeneemt. Vanuit verschillende invalshoeken in de samenleving levert dit vragen op. Deze vragen komen terecht bij verschillende organisaties en professionals die nog niet eerder te maken hebben gehad met dit ecologisch, juridisch en maatschappelijk uitdagend dossier.