Najaars Vleermuistuintelling

Datum
Eind datum
Programma

In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. Dat kan je zelf ontdekken op 29 en 30 augustus tijdens de Nationale Vleermuistuintelling. Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Met dit weekend willen we de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en daarover zoveel mogelijk gegevens verzamelen.

Wat moet je doen?

Om mee te doe hoef je eigenlijk maar één ding te doen: vanaf zonsondergang in de tuin gaan zitten en tot het donker is kijken of je in of boven je tuin vliegende vleermuizen ziet. Waarnemingen kan je op 29 en 30 augustus doorgeven via de Jaarrond Tuintelling.

Waarom vleermuizen tellen?

Vleermuizen zijn goede indicatoren voor een duurzame, natuurinclusieve omgeving. Vooral daar waar mensen in hun eigen omgeving genoeg ruimte laten voor natuurlijk groen, waterrijke natuur en een donkere nacht, komen veel vleermuizen voor. Wij, en jij vast ook, zijn daarom heel erg benieuwd of vleermuizen ook bij u in de tuin rondvliegen.

Welke soorten kan je verwachten?

Van de achttien in Nederland voorkomende soorten vleermuizen is er een aantal regelmatig in onze woonomgeving te zien. Voor het bepalen van de soort heeft de Zoogdiervereniging de zoekkaart voor de meest voorkomende vleermuizen in Nederland gemaakt. Daarmee kan je op basis van de grootte van de vleermuis en de manier van vliegen zelf ontdekken welk soort of soorten vleermuizen er in je tuin voorkomen. Ben je niet zeker van je de soort? Kies dan voor 'vleermuis onbekend'.

Nacht van de Vleermuis

Extra leuk: doordat de Vleermuistuintelling 2020 in hetzelfde weekend valt als de Europese Nacht van de Vleermuis kun je de avond voor de tuintelling alvast alles te weten komen over vleermuizen. Kijk op Nachtvandevleermuis.nl voor een excursielocatie bij jouw in de buurt.

De Vleermuistuintelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.