Tilburg bouwt voor de natuur

Woongenot hangt sterk samen met een natuurrijke leefomgeving, ook in de stad. Natuurinclusief bouwen, het bouwen mét de natuur, neemt daarom een steeds hogere vlucht. Samen met lokale bouwbedrijven, woningcorporaties en architecten willen Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging en de gemeente Tilburg laten zien dat bouwen en natuurwaarden prima samen gaan.

De natuur is vaak dichterbij dan we denken. Sommige diersoorten verblijven zelfs graag in onze huizen en kantoren. Bijvoorbeeld in de spouw of onder dakpannen. Denk aan vogels als de gierzwaluw en de huismus, en aan vleermuizen als de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Door allerlei ontwikkelingen staan de verblijfplaatsen van deze soorten onder druk. Deze dieren dreigen zo uit de stad te verdwijnen. Met natuurinclusief bouwen worden nieuwe verblijfplaatsen voor deze dieren gecreëerd. Met natuurinclusief bouwen bedoelen wij een manier van bouwen waarin de zorg en aandacht voor natuur en landschap volledig zijn opgenomen en die mét de natuur in plaats van tégen de natuur werkt.

Natuurinclusief bouwen klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Soms is wat ruimte achter het dakbeschot of onder de dakpannen al voldoende om verblijfplaatsen te creëren voor vogels en vleermuizen. Het gaat dus ook niet ten koste van het woongenot of de isolatie van het huis. Ook kost het vaak niets extra. Helaas weten bouwbedrijven, woningcorporaties en architecten vaak nog niet goed wat er mogelijk is. Daarom organiseren de gemeente Tilburg, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging een aantal expertmeetings, waar bouwers, samen van deskundigen, gaan bekijken hoe zij hun eigen bouwprojecten geschikt kunnen maken voor vogels en vleermuizen.


Kolonie dwergvleermuizen (foto: Bernadette van Noort).

Het doel is om in de gemeente Tilburg veel meer nest- en verblijfplaatsen aan te brengen in gebouwen, om daarmee gebouwbewonende vogels en vleermuizen meer verblijfplaatsen te bieden. Tilburg dient zo als ‘urban lab’ voor natuurinclusief bouwen. De opgedane ervaringen en kennis zullen beschikbaar worden gemaakt en gehouden voor andere gemeenten en bouwers.

De eerste expertmeeting vind plaats op woensdag 8 februari in ‘Villa De Vier Jaargetijden’en is alleen toegankelijk voor genodigden en de pers.