Ecologische begeleiding MOB Wanroij: Verslaglegging veldbezoek augustus