NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter

In 2016 is het NEM Meetnet Verspreidingsonderzoek Bunzing & Boommarter (BuBo) van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen (letterlijk) van bunzing en boommarter in ‘witte gebieden’: gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar tot op heden (vanaf 2010) niet zijn aangetroffen. Door op strategische locaties wildcamera’s te plaatsen, hopen wij met de hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de bunzing en boommarter in Nederland en op termijn hopelijk ook de trend in verspreiding (gaan deze soorten voor- of achteruit). Vanuit het project zijn 50 (Bushnell) wildcamera’s beschikbaar, maar er wordt door deelnemers ook met eigen wildcamera’s gewerkt.

In 2016 hebben 21 waarnemers met behulp van 54 wildcamera’s uiteindelijk 76 uurhokken (blokken van 5 x 5 km) onderzocht. In totaal zijn boommarters in 12 nieuwe uurhokken aangetoond en bunzing in 8. Daarnaast zijn uiteraard allerlei andere soorten zoogdieren, zoals otter, wezel, en eekhoorn en veel verschillende vogelsoorten waargenomen.
In 2017,  het 2e jaar van de monitoring, hebben weer 21 waarnemers 54 wildcamera’s  ingezet. De belangstelling voor de ‘projectcamera’s’ was groter dan er materiaal beschikbaar was, waardoor de groei van het aantal deelnemers beperkt is gebleven.

Anders dan in 2016 zijn de deelnemers aan het meetnet in 2017 geïnstrueerd de camera’s met name binnen drie specifieke periodes (waarbinnen de trefkans op bunzing of boommarter maximaal geacht wordt) in te zetten:
voor bunzing zijn dat twee periodes: 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus
voor boommarter is dat één periode: 1 juni - 15 juli

Gevraagd is om de camera’s minimaal 4 weken (maximaal 6 weken) binnen deze periodes op de meest kansrijke locaties te plaatsen. Aangezien de deelnemers de camera’s het hele jaar onder zich hebben, zijn deze uiteraard ook buiten de optimale periodes ingezet.

Op onderstaande kaarten zijn de resultaten uit 2017 voor zowel bunzing als boommarter gepresenteerd (klik op de kaart om ze groter weer te geven). Op een achtergrond van bekende uurhokken voor de soort (groen) en nog ‘lege’ uurhokken (geel), is met een zwart stip aangegeven dat de doelsoort daar in 2017 is aangetroffen. In de uurhokken waar dit niet gelukt is staat een paarse stip: donkerpaars wanneer de wildcamera’s in de voorkeursperiode zijn geplaatst, lichtpaars wanneer dat buiten die periode is gebeurd.

Boommarter 2017

In totaal zijn binnen de optimale periode 28 uurhokken onderzocht, wat 7 positieve opnames voor de soort opleverde. Buiten de optimale periode zijn nog eens 8 extra positieve opnames gemaakt; 45 uurhokken leverden buiten deze optimale periode geen positieven.

Bunzing 2017

In totaal zijn binnen de twee optimale periodes 38 uurhokken onderzocht, wat 6 positieve opnames voor de soort opleverde. Buiten de optimale periodes zijn nog eens 5 extra positieve opnames gemaakt; 38 uurhokken leverden buiten de optimale periodes geen positieven.

Seizoen 2018

Bij de start van het project in 2018 hebben zich nu al 28 personen aangemeld, waarvan dus een substantieel aantal met eigen wildcamera’s. De uurhokken die in 2018 onderzocht gaan worden (en dus al geclaimd zijn door de verschillende deelnemers) zijn onder het kopje ‘informatie voor deelnemers’ weergegeven. Hier is ook de onderzoekshandleiding, de manual van de project-wildcamera (Bushnell) en de powerpoint van de startbijeenkomst van 2018 te vinden. Net als in 2017 worden de deelnemers in 2018 gevraagd de wildcamera’s met name binnen drie specifieke periodes (waarbinnen de trefkans op bunzing of boommarter maximaal geacht wordt) in te zetten:

  • Bunzing: 1e periode: 15 maart - 30 april en 2e periode: 15 juli - 31 augustus
  • Boommarter (één periode): 1 juni - 15 juli

Voor het plaatsen van de wildcamera’s is het altijd heel belangrijk om toestemming te vragen aan de terreineigenaar of de terreinbeheer.

Wanneer je een wildcamera hebt en mee wil helpen data van deze soorten te verzamelen, kun je je aanmelden via vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.


Bunzing (© Michelle Eikelboom)