Nieuws

Nieuws

Dramatisch vleermuisavontuur met goede afloop

Tijdens de zomermaanden worden in Nederland heel wat jonge vleermuizen geboren. Wat doe je met een jonge vleermuis die zijn moeder kwijt is?

Op zoek naar de noordse woelmuis: eDNA als alternatief voor inloopvallen

De afgelopen jaren is door de Zoogdiervereniging een nieuwe methode ontwikkeld om het voorkomen van de zeldzame noordse woelmuis vast te stellen: eDNA uit keuteltjes. 

Nieuwsbrief Werkgroep Zeezoogdieren

Binnenkort komt de eerste nieuwsbrief van de Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ) uit. Je kunt je nu aanmelden voor deze nieuwsbrief.

De 20e nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten.

Jonge laatvliegers

De meeste vleermuisjongen worden in juni geboren, zo ook die van de laatvlieger. Dit gebeurt in een kraamgroep, waarbij de jongen de eerste weken veel tijd dichtbij hun moeder doorbrengen.