Nieuws

Nieuws

Telganger april 2015

De eerste Telganger van 2015 is verschenen met daarin onder andere de resultaten van de verschillende monitorings (NEM) projecten.

Vooraankondiging Nationaal Ottersymposium op 26 juni

De Zoogdiervereniging organiseert op 26 juni een Ottersymposium met als thema ‘Is de otter veilig in Nederland'.  

Help mee wilde fauna misdrijven in kaart te brengen

Het meldpunt Wildlife Crime doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren open te houden in het veld en (vermoedelijke) misdrijven door te geven via het meldpunt vervolging wilde fauna.

11 april Zoogdierdag

Op zaterdag 11 april is de landelijke Zoogdierdag met als thema Zoogdieren in de Lage Landen. Dit jaar is het een gezamenlijke dag van de Zoogdiervereniging en de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen. 

Het imago van de das door de tijd heen

Hoe wordt door de mens naar de das gekeken? Uit nieuw onderzoek naar het beeld in krantenberichten over de das blijkt dat dit flink is veranderd. Dit Nederlandse onderzoek is onlangs gepubliceerd in Mammal Review.