Nieuws

Nieuws

Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus

Het is bijna zover: de 2016-editie van de Nacht van de Vleermuis. Op 26 en 27 augustus trekt vleermuisminnend Nederland er in groten getale op uit om de nachtelijke bezigheden van onze vliegende zoogdieren te bespioneren. In totaal zijn er 64 aangekondigde excursies door het hele land.

Lutra verschijnt later

De lezers van Lutra zullen hebben opgemerkt dat de zomeruitgave van het eerste nummer voor 2016 nog niet is verschenen. De redactie doet haar uiterste best om op zo kort mogelijke termijn een inhoudelijk verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige aflevering uit te brengen. Helaas is er vertraging opgetreden bij enkele manuscripten, waardoor uitgave direct na de zomer niet mogelijk is.

Hoor jij ze vliegen?

Net als in Nederland wordt ook in Duitsland onderzoek gedaan naar de migratie van vleermuizen. Duitse vleermuisonderzoekers vragen de hulp van zendamateurs bij het traceren van de vleermuizen.

Honderd miljoen waarnemingen in de NDFF

De Nationale Databank Flora en Fauna bevat bijna honderd miljoen waarnemingen. Reden voor een feestje op 7 oktober 2016 voor alle  vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt én natuurlijk nog steeds maken. 

Gewone dwergvleermuizen op de vuist

In augustus begint  de paartijd van de gewone dwergvleermuis. Net als bij herten en reeën paren vleermuizen in de herfst. Ze gaan daarom met elkaar op de spreekwoordelijke vuist.