Nieuws

Nieuws

Verdringt de grote bosmuis de gewone bosmuis in zuidoost Groningen?

Jarenlang was de grote bosmuis in Nederland alleen bekend vanuit het uiterste zuidoosten van Limburg. Sinds 2005 is er vanuit het Duitse grensgebied een opmars gaande richting het westen.

In Lutra: Waar in Europa vind je dassen (Meles meles) en waarom?

In het jaar van de Das publiceert natuurlijk ook Lutra, het wetenschappelijk tijdschrift van de Zoogdiervereniging, over de das . In het zojuist verschenen nummer staat een studie gepubliceerd over het voorkomen van de das in Europa. 

11 april Zoogdierdag

Op zaterdag 11 april is de landelijke Zoogdierdag met als thema Zoogdieren in de Lage Landen. Dit jaar is het een gezamenlijke dag van de Zoogdiervereniging en de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen. 

Gezocht: teams voor het meetnet Vleermuistransecttellingen (NEM-VTT)

Het Bureau van de Zoogdiervereniging zoekt in 2015 vijf nieuwe teams voor het meetnet NEM Vleermuistransecttellingen.

Dassenkalender februari: Jonge dassen geboren

De eerste jonge dassen zijn geboren! In West-Europa ligt de geboortepiek bij de das in het midden van februari.