Nieuws

Nieuws

Dragen nieuwbouwkelders bij aan de bescherming van vleermuizen?

Er worden sinds 1984 door heel Nederland specifiek voor overwinterende vleermuizen kelders gebouwd. Maar worden deze kelders ook daadwerkelijk door vleermuizen gebruikt?

Noord-Brabant beschermt kleine marters

De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn in Noord-Brabant beschermd. De nu opgestelde praktische handreiking geeft aan hoe verstoring en het per ongeluk doden van dieren voorkomen kan worden. 

Nu in Zoogdier: Hoe verbeteren we de leefomgeving voor kleine marters?

De algemene indruk is dat het niet goed gaat met de wezel, hermelijn en bunzing. Hoogstwaarschijnlijk komt dit hoofdzakelijk doordat hun leefomgeving achteruit gaat. Hoe is dit te verbeteren? 

Kijk op Exoten nummer 21 is verschenen

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten.

Gedragscode natuurinclusief renoveren: levensgevaarlijk voor vleermuizen

In de huidige vorm van et ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ lopen beschermde vleermuizen onaanvaardbare risico’s. Dat kan en moet beter volgens de Zoogdiervereniging.