Nieuws

Nieuws

Noord-Hollandse Penning voor natuur naar Hans Vink

Op zaterdag 19 november heeft gedeputeerde Jack van der Hoek de Bronzen Provinciale Penning uitgereikt aan dassenkenner en dassenbeschermer Hans Vink. 

Toxoplasmose bij de rode eekhoorn - een update

In 2014 werden in de zomer en herfst enkele honderden dode eekhoorns gemeld. Ook in 2015 werden er weer eekhoorns gevonden die aan toxoplasmose waren doodgegaan.

Hazelmuis reageert positief op uitgevoerd bosrandbeheer

 De hazelmuis is een zeldzaam slaapmuisje wat in Nederland alleen voorkomt in enkele bosgebieden in Zuid-Limburg. De soort wordt daar op de voet gevolgd in het NEM Meetnet Hazelmuizen.

Vossen ook op onverwachte plaatsen

De vos wordt in Nederland soms op heel onverwachtse locaties waargenomen. Help mee om het verspreidingsgebied van de vos beter in beeld te krijgen en geef je waarnemingen door.  

De 17e nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen

 De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten.