Nieuws

Nieuws

Bestuurslid Zoogdiervereniging gezocht

De vijf huidige bestuursleden van de Zoogdiervereniging zoeken versterking en zijn op zoek naar een zesde bestuurslid, die zich vooral bezig gaat houden met de interne en externe communicatie. 

In elke tuin een egel op de camera?

Slechts zelden wordt de egel in levende lijve gezien. Gelukkig zijn er naast het registreren van verkeersslachtoffers ook andere manieren om egels te inventariseren. Bijvoorbeeld met een cameraval.

Hoge waterstanden vormen een gevaar voor jonge bevers

Door de stijgende waterstanden, met name langs  de grote rivieren, dreigen vooral de relatief laag gelegen holen en burchten onder te lopen. Daarbij kan een deel van de jongen verdrinken.

Jaarverslag NEC-E 2015

De Zoogdiervereniging is een van de partners in het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E). Lees meer over dit samenwerkingsverband en activiteiten in het Jaarverslag van 2015.

Stroomversnelling

In 2015 is project ‘stroomversnelling’ als pilot van start gegaan. De Zoogdiervereniging juicht duurzaam renoveren toe maar volgt het project kritisch vanwege mogelijke impact op o.a. vleermuizen.