Cursus Lanenbeheer voor vleermuizen

Start datum: 
22/11/2018
Programma: 

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen op 22 november 2018 een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’. Deze eendaagse cursus bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Tijdens het theoretische ochtenddeel gaan (ervarings)deskundigen in op:

  • de ecologie (gedrag, habitateisen en verspreiding) van bosgebonden vleermuissoorten;
  • waarden, typen en beheer van lanen;
  • mogelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen om de habitat voor vleermuissoorten in het boslandschap te behouden en te verbeteren in relatie tot de andere bosfuncties;
  • verplichtingen vanuit natuurwetgeving, gedragscode bosbeheer en certificeringen voor duurzaam bosbeheer (FSC en PEFC);
  • hoe vitaliteit en de resterende levensduur van aftakelende bomen en daarmee het risico kan worden ingeschat.

Belangrijke onderdelen zijn de problematiek van lanen en voorbeelden van ingrepen waardoor habitat voor vleermuizen in (de buurt van) de laan behouden blijft, terwijl de laan kan worden verjongd én het laankarakter behouden blijft.

's middags worden er diverse objecten (lanen) bezocht, waarbij we discussiëren over het beheer van de laan en het omliggende bos met het oog op het behouden en versterken van de habitat voor vleermuizen. Bovendien bekijken we  met een boomcamera een aantal holten.

Kijk voor meer informatie in de aankondiging (pdf).
U kunt zich hier voor deze cursus aanmelden.

Organisatie: 
Zoogdiervereniging en Probos
Locatie: 
Baarn
Kosten: 
425 excl. btw
Contact: 
Secretariaat Zoogdiervereniging
Telefoon: 
024 7410500