Vleermuizen algemeen

Gewone dwergvleermuis René Janssen

Alle in Nederland voorkomende soorten vleermuizen zijn wettelijk beschermd onder de Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming. Wat deze bescherming inhoudt en hoe daar in de praktijk rekening mee moet worden gehouden staat op: Wettelijke bescherming van zoogdieren

Een aantal thema's daarbinnen zijn uitgewerkt: