NEM Verspreidingsonderzoek Marters

Sinds 2016 loopt het NEM Meetprogramma Verspreidingsonderzoek Marters. Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen (letterlijk) van de verspreiding van bunzing en boommarter. Het onderzoek richt zich op gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar de afgelopen 5 jaar niet zijn aangetroffen. Door op strategische locaties wildcamera’s te plaatsen, hopen wij met de hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de bunzing en boommarter in Nederland en op termijn hopelijk ook de trend in verspreiding te kunnen bepalen (gaan deze soorten voor- of achteruit?).

Boommarter
© Aaldrik Pot

Onderzoeksmethode en uitwerking

Vanuit het project zijn 50 (Bushnell) wildcamera’s beschikbaar, maar er kan door deelnemers ook met eigen wildcamera’s gewerkt worden.

De camera’s worden uitgezet volgens een strikt protocol in drie specifieke periodes:
Voor bunzing zijn dat twee periodes: 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus
Voor boommarter is dat één periode: 1 juni - 15 juli

Gevraagd wordt om de camera’s minimaal 4 weken (maximaal 6 weken) binnen deze periodes op de meest kansrijke locaties te plaatsen, binnen één uurhok. De deelnemers hebben de camera’s het hele jaar onder zich waardoor deze uiteraard ook buiten de optimale periodes ingezet kunnen worden. Belangrijk is dat de camera’s in ieder geval in de hierboven aangegeven periodes in het veld staan. Na het verzamelen van de camerabeelden vragen wij de beelden te uploaden en te verwerken in het fotoverwerkingsprogramma Agouti.

Voor een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethode met wildcamera’s verwijzen wij naar de Handleiding NEM Marters.

Voor het plaatsen van de wildcamera’s is het altijd heel belangrijk om toestemming te vragen aan de terreineigenaar of de terreinbeheer. Een voorbeeldbrief voor de aanvraag van een betredingsvergunning voor het terrein waar je aan de slag wil is hier te downloaden.

Wanneer je zelf een wildcamera hebt en nog mee wilt helpen data van deze soorten te verzamelen, kun je je op elk moment aanmelden via vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.

Informatie voor deelnemers

Landelijk coördinator: Vincent Elders (vincent.elders@zoogdiervereniging.nl)
Benodigde kennis: ervaring met wildcamera's is handig, maar kan ook geleerd worden.
Tijdsinspanning: in de periode 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus (bunzing) en 1 juni - 15 juli (boommarter) plaats je de wildcamera('s), vervolgens bekijk en upload je de beelden.
Uitvoering: alleen of samen met andere vrijwilligers.

Reserveren onderzoeksgebieden (uurhokken)

Wij verzoeken iedereen die zich aan wil melden om eerst te kijken of er onderzoekslocaties voor bunzing en/of boommarter beschikbaar zijn in uw omgeving. Dit voorkomt teleurstelling als na het aanmelden blijkt dat er geen uurhokken beschikbaar zijn waarvoor nog informatie nodig is. Omdat er een beperkt aantal camera’s vanuit het project beschikbaar zijn wordt hier op gesorteerd.

Vanaf 2022 hebben wij een online aanmeldmodule voor het reserveren van uurhokken voor onderzoek. Hierdoor hoeven in tegenstelling tot voorgaande jaren de uurhokken niet meer gereserveerd te worden via de mail en kan iedereen zien welke uurhokken voor dit seizoen al gereserveerd zijn.

De aanmeldlink zal na de aanmelding voor het programma worden verstuurd. Voor het reserveren van uurhokken is een profiel op Telmee.nl nodig.

Vragen: vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.

Handleidingen

Hieronder zijn een aantal handleidingen te vinden die belangrijk zijn voor het Meetprogramma:

Resultaten van het meetprogramma

Deelnemers aan de NEM meetprogramma's ontvangen twee keer per jaar (in april en in oktober) de Telganger per email. Wilt u zich aanmelden en in het vervolg ook de Telganger ontvangen of oude edities bekijken dan kan dat hier.