NEM Meetprogramma Hazelmuizen

De hazelmuis is een zeldzame soort die alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Hij bewoont met name de overgangszones van opgaande begroeiingen zoals bos en houtwallen naar struikbegroeiingen en ruigten. In die begroeiing bouwen ze met name in het najaar nesten die met enige oefening goed zijn op te sporen en herkennen. Het meetprogramma levert goede gegevens over de aantalontwikkeling van de hazelmuis. Daarnaast worden ook de nesten van dwergmuizen genoteerd en de soorten die verder in of bij de nesten worden aangetroffen (zoals de (grote) bosmuis). Dit zijn belangrijke verspreidinggegevens.

Hazelmuis (© Maaike Plomp)
Hazelmuis (© Maaike Plomp)

Wie voeren de tellingen uit?

Dit meetprogramma wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging. De uitvoering van de tellingen wordt verricht door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging.

Informatie voor deelnemers

In de periode 15 september tot 30 november wordt onderzoek verricht naar het  voorkomen van nesten, waarbij het aantal aangetroffen nesten wordt geteld. Om de kans op het missen van nesten te verkleinen en de invloed van het seizoen op de trefkans van nesten  te beperken worden de tellingen tweemaal uitgevoerd met een tussentijd van minimaal twee weken. Het tellen van nesten vindt plaats langs vaste transecten.

Meedoen aan de tellingen?

Op dit moment zijn er geen nieuwe tellers nodig en komt u op een wachtlijst. Aanmelden voor het meetprogramma kan via het aanmeldformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Landelijk coördinator: Dick Bekker (dick.bekker@zoogdiervereniging.nl)
Benodigde vaardigheden: In principe kan iedereen met oog voor detail aan het meetprogramma meedoen. De nestjes zitten goed verstopt in de vegetatie! Het is wel noodzakelijk om eerst met kenners mee te lopen om het zoekbeeld te ontwikkelen (hoe zien de nesten eruit en waar zijn ze te vinden) en om de nesten te kunnen onderscheiden van vogelnesten en dwergmuisnesten.
Tijdsinspanning: Om hazelmuis nesten te inventariseren zijn er per transect twee bezoeken per jaar in de periode 15 september tot 30 november met een tussentijd van minimaal twee weken. We zoeken iemand die meerdere jaren beschikbaar is.
Uitvoering: alleen of met zijn tweeën.

Voor een uitgebreide beschrijving van de methoden wordt verwezen naar bovenstaande handleiding.

Resultaten

De resultaten van de meetprogramma's worden in april en/of oktober weergegeven in de Telganger.

Telganger

Deelnemers aan de NEM meetprogramma's ontvangen twee keer per jaar (in april en in oktober) de Telganger per email. Wilt u zich aanmelden en in het vervolg ook de Telganger ontvangen of oude edities bekijken dan kan dat hier.