NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen

Hoewel het konijn een dier is dat zich vaak ook overdag laat zien en dus al met het meetprogramma Dagactieve zoogdieren – BMP tellingen wordt gevolgd, zijn de konijnentellingen in de duinen een apart meetprogramma. Dit meetprogramma kent echter een beperkte omvang. Deze gegevens zijn een waardevolle aanvulling op de konijnengegevens van het meetprogramma Dagactieve zoogdieren, zeker omdat de reeksen in de duinen langer terug gaan dan de landelijke tellingen. Het meetprogramma levert goede gegevens over de aantalsontwikkeling van het konijn in de duinen. Daarnaast worden ook andere soorten genoteerd (bijvoorbeeld damhert, haas, vos). Dit zijn belangrijke aanvullingen als verspreidingsgegevens.

Konijn (© Wesley Overman)

Wie voeren de tellingen uit?

Alleen terreinbeheerders van de duinen doen momenteel mee. Het meetprogramma is vanaf 1984 door de terreinbeheerders zelf opgezet om deze voor de duinen belangrijke soort (tegengaan verruiging) te volgen. 

Meedoen aan de tellingen?

Op dit moment kunnen alleen de terreinbeheerders aan het meetprogramma meedoen. Meer informatie is te verkrijgen bij vilmar.dijkstra@zoodiervereniging.nl.

Waarnemingen van konijnen en andere zoogdieren kunt u doorgeven via www.telmee.nl of www.waarneming.nl.

Resultaten

De resultaten van de meetprogramma's worden in april en/of oktober weergegeven in de Telganger.

Telganger

Deelnemers aan de NEM meetprogramma's ontvangen twee keer per jaar (in april en in oktober) de Telganger per email. Wilt u zich aanmelden en in het vervolg ook de Telganger ontvangen of oude edities bekijken dan kan dat hier.