Vleermuizen beschermen bij werkzaamheden

Inbouwstenen voor vleermuizen in de Natuurinclusieve Wijk Koolhoven

Alle in Nederland voorkomende soorten vleermuizen zijn wettelijk beschermd. Ongeveer de helft van die soorten zijn gebouwbewonende vleermuizen. In een maatschappij waarin we voortdurend bouwen, verbouwen, renoveren en (na-)isoleren, is het niet zo gek dat er regelmatig een conflict ontstaat tussen enerzijds onze bouwplannen en anderzijds de natuurbescherming. Toch zijn er prima mogelijkheden om bouwen en beschermen hand in hand te laten gaan. Op deze pagina leggen we uit wat deze bescherming in de praktijk betekent voor de planning en uitvoering van sloop & nieuwbouw, renoveren en na-isolatie.

Veel gestelde vragen

Meer informatie over de regelgeving tijdens bouw ontwikkelingen in relatie tot vleermuizen en andere beschermde dieren .