Overlast van steenmarters

Steenmarter
Steenmarter (Bron: Henk van Harskamp)

De steenmarter (Martes foina) is bezig met een opmars in Nederland. Dit succes heeft ook een keerzijde. Want door zijn gedrag kan de steenmarter overlast veroorzaken. Het is een uitdaging hoe hiermee om te gaan. Op deze themapagina is informatie te vinden over het samenleven met steenmarters. Voor het samenleven met steenmarters zijn kennis over de steenmarter en de mogelijkheden in de omgang met overlast een must.

Overlast van de steenmarter maakt veel emoties los. Dat is begrijpelijk, want doorgeknaagde autokabels en stankoverlast in huis zijn geen pretje. Nu verspreidt de steenmarter zich ook naar delen van het land waar hij al lange tijd niet meer voorkomt. En dus ook naar mensen die niet meer gewend zijn om met de steenmarter samen te leven. Gelukkig kan het wel, samenleven met de steenmarter. Veel overlast is te voorkomen, wanneer in huis of de tuin tijdig de juiste maatregelen worden getroffen.

Wanneer de vergunningverlening goed is georganiseerd - de steenmarter is namelijk beschermd door de Wet Natuurbescherming - hoeft er geen tijdverlies te zijn en kan snel worden opgetreden wanneer er toch overlast is. Er zijn diverse legale mogelijkheden om steenmarters weg te krijgen en de plek daarna ontoegankelijk te maken. Omdat de steenmarters toch ergens moeten kunnen verblijven, is het wenselijk om een alternatief aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuw ontwikkelde steenmarterkast. Afschot heeft geen zin (en is overigens verboden), want het territorium dat daarmee vrijkomt zal door een andere steenmarter worden ingenomen. Bovendien treedt er gemakkelijk verwarring op met de zeldzamere boommarter.

De Zoogdiervereniging wil oplossingen en ervaringen uit de praktijk verzamelen en delen.