Cursussen

Cursussen voor professionals

Het bureau van de Zoogdiervereniging organiseert een scala aan cursussen voor professionals. Vooral op het gebied van vleermuizen en een praktische omgang met natuurwetgeving. Alle aangeboden cursussen hebben een wetgevingscomponent. Uiteraard wordt altijd de meest actuele stand van zaken belicht, zoals wat betreft de nieuwe natuurwet die wordt ontwikkeld.

Vleermuizen: Groen- en natuurbeheer
Op veel plaatsen in Nederland wordt bezuinigd op het groenbeheer, of moeten lanen worden vervangen om onveilige situaties te voorkomen. Loopt u dan ook tegen vleermuizen aan? Volg dan de cursus ‘Vleermuisvriendelijk lanenbeheer’, waarbij overigens ook oog is voor andere belangen als cultuurhistorie en veiligheid. En bent u een groenbeheerder voor gemeenten of waterschappen, neem dan contact met ons op voor een incompany training ‘Natuurwetgeving voor groenbeheerders’. Naast de wetgeving komen ook de planning van werkzaamheden in relatie tot kwetsbare periodes en maatregelen aan bod die kunnen worden getroffen om de beschermde soorten een handje te helpen.

Vleermuizen: onderzoek
Nieuw in ons cursusaanbod zijn workshops over het werken met de batdetector en het onderzoek naar paarplaatsen en zwermende vleermuizen. Deze workshops combineren vleermuisecologie met praktisch veldonderzoek. Zij zijn in de plaats gekomen van de weekenden die in eerdere jaren zijn gegeven. Daarnaast bieden wij een cursus ‘Analyseren van vleermuisgeluiden’ om u te leren om opgenomen vleermuisgeluiden te herleiden tot de soort.

Natuurwetgeving
Wilt u worden bijgepraat over de Wet natuurbescherming en Omgevingswet? Bieden zij mogelijkheden voor de verbetering van kwaliteit van groen en natuur in uw stad of dorp? Of zijn de nieuwe regels vooral beperkend en minder stimulerend? Leer hierover in de nieuwe workshop ’Bouwen aan de natuurlijke stad’. Tijdens de workshop worden inspirerende praktijkvoorbeelden afgewisseld met theorie.

Cursus incompany?
Alle genoemde cursussen, of delen daaruit, kunnen ook incompany worden verzorgd. In overleg met u bepalen wij de inhoud en is het mogelijk om theorie en praktijk te combineren. De docenten zijn onze eigen specialisten en daarnaast werken we nauw samen met externe deskundigen. Interesse? Neem dan contact met ons op via secretariaat@zoogdiervereniging.nl.

Bekijk voor meer informatie onze flyer (pdf) over de incompany cursussen.

 

Cursussen voor en door vrijwilligers

Als Zoogdiervereniging hebben we diverse materialen beschikbaar voor het geven van basiscursussen en presentaties over soorten en/of soortgroepen. Onder andere over de bever, egel, vleermuizen en een aantal grondgebonden zoogdieren. Het materiaal kan gebruikt worden door vrijwilligers of werkgroepen die een cursus of lezing willen geven. Meer info kan verkregen worden via vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.