Vleermuizen in je huis

Ruige dwergvleermuis. Bron: Erik Korsten

Een deel van de in Nederland voorkomende vleermuissoorten wonen graag in gebouwen. Sommige gebruiken de spouwmuur als verblijfplaats, andere zitten liever onder dakpannen. Een paar soorten wonen graag op zolders waar bijna niemand komt. De meeste eigenaren van die gebouwen merken daar helemaal niets van.

Mensen die – meestal bij toeval - ontdekken dat ze vleermuizen in huis hebben verwachten vaak allerlei problemen. Toch komt overlast door vleermuizen zelden voor. Zelfs bij vleermuiskolonies hoeft geen overlast op te treden:

  • vleermuizen 'hangen' alleen in bestaande ruimten: ze maken zelf geen ruimten, knagen niet aan materialen en maken geen nest;
  • vleermuizen brengen geen parasitaire ziekten over op mensen of huisdieren. Vleermuizen hebben wel parasieten (bijvoorbeeld vleermuisluizen), maar deze zijn zo aangepast aan vleermuizen dat ze niet in u of uw huisdier geïnteresseerd zijn;
  • vleermuizen planten zich heel langzaam voort: vleermuizen krijgen slechts 1 jong per jaar en niet alle vleermuizen krijgen jaarlijks een jong. Een kolonie groeit dus ook maar heel langzaam;
  • vleermuizen vormen alleen kolonies in de kraamperiode (circa half mei-juli). Tijdens deze periode gebruiken ze meestal meerdere gebouwen als verblijfplaats. Ze zullen dus slechts kort in uw huis aanwezig zijn;
  • vleermuizen verspreiden zelden een geur; alleen als een grote kolonie een nogal ongelukkige plek uitkiest als kolonieplaats kan geuroverlast voorkomen.

Meer informatie over vleermuizen in huis vindt u in deze folder.

Als u overlast van vleermuizen ervaart, of als u merkt dat er een vleermuizen in uw huis (of bedrijfspand wonen), en u maakt zich daar zorgen over; neem dan contact op met een vleermuisdeskundige in de buurt. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden. In geval van overlast kan hij/zij kijken hoe de overlast kan worden gestopt, zonder de vleermuizen te schaden. Ga nooit zelf aan de slag om in- of uitvliegopeningen van vleermuizen dicht te maken. Behalve dat vleermuizen en hun verblijfplaatsen wettelijke beschermd zijn, is de kans groot dat door het dichtmaken de overlast groter wordt, of andere overlast ontstaat.

Bron: Natuurpunt / Ecopedia