Vleermuiskeuteltjes

Keuteltjes van gewone dwergvleermuizen op een vensterbank. Bron: Erik Korsten

Mensen merken meestal zelden iets van de vleermuizen die in hun omgeving wonen. Het zijn nachtdieren die pas gaan vliegen als wij slapen. Bij gebouwen waar vleermuizen in de spouw, in het dak of op zolder wonen, zijn soms wel keuteltjes van vleermuizen te vinden. Hoe herken je dat het vleermuiskeuteltjes zijn? En als je er last van hebt, wat kun je er dan aan doen? Deze en andere vragen worden hieronder beantwoordt. Als je een vraag aanklikt krijg je het antwoord te zien.

1. Hoe herken ik een vleermuiskeuteltje?

Vleermuiskeuteltjes lijken een beetje op muizenkeuteltjes. Maar omdat vleermuizen alleen insecten eten zijn hun keuteltjes veel droger en losser van structuur. Keuteltjes van vleermuizen vallen als stof uit elkaar als je ze tussen je vingers uit elkaar wrijft. In de keuteltjes van vleermuizen zijn ook glinsteringen te zien; de resten van kevers en andere insecten. Die van muizen zijn vrij hard en brokkelig, en als ze wat ouder zijn ook heel moeilijk kapot te wrijven. Keuteltjes met witte delen zijn van vogels (vaak ook met spetters erbij). Gekromde keuteltjes met alleen insectenresten zijn van spitsmuizen. Natuurlijk na deze test je handen wassen!

Uitwerpselen van vleermuizen wrijf je makkelijk tot stof uit elkaar. Bron: Erik Korsten

2. Ik vind binnen of buiten vleermuiskeuteltjes. Wat kan ik daar aan doen?

Als je het voor de eerste keer ontdekt, of maar heel af en toe:

Ruim de keuteltjes gewoon op, en wacht af of het nog een keer gebeurt. Je kunt vleermuiskeuteltjes gewoon opvegen en in de vuilnisbak of tuin gooien (hele goede mest!). Heb je vleermuiskeuteltjes aangeraakt, was dan even goed je handen, zoals je ook zou doen na het aanraken van poep van andere dieren.

Als je steeds opnieuw binnen vleermuiskeuteltjes vindt:

Dan is er óf per ongeluk een vleermuis binnen terecht gekomen, óf er woont een groep vleermuizen in het dak, op de zolder of in de spouw. De keuteltjes vallen dan door een kier naar binnen. Zoek dan contact met een lokale vleermuisvrijwilliger. Die kan u helpen met de oorzaak te vinden, en kijken hoe voorkomen kan worden dat keuteltjes naar binnen vallen. Probeer niet de vleermuizen te verjagen of een verblijfplaats af te sluiten. De kans is dan namelijk groot dat u meer overlast gaat ervaren. Bovendien zijn vleermuizen erg nuttig en wettelijk beschermd. Kijk ook bij: Ik heb ontdekt dat er vleermuizen in mijn huis wonen.

Als je steeds opnieuw buiten veel vleermuiskeuteltjes vindt:

Als je op een vensterbank, of onder een raam of muur steeds veel vleermuiskeuteltjes vindt, dan zit daar boven ergens de ingang van een verblijfplaats van vleermuizen. Bijvoorbeeld in de spouw, achter gevelbetimmering of in het dak. Zoek dan contact met een lokale vleermuisvrijwilliger. die kan met u kijken hoe de overlast verminderd kan worden. Probeer niet de vleermuizen te verjagen of een verblijfplaats af te sluiten; de kans is dan namelijk groot dat u meer overlast gaat ervaren. Bovendien zijn vleermuizen erg nuttig en beschermd. Kijk ook bij: Ik heb ontdekt dat er vleermuizen in mijn huis wonen.

3. Zijn vleermuiskeuteltjes gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Met normale hygiëne-maatregelen zijn vleermuiskeuteltjes geen gevaar voor je gezondheid. Vleermuiskeuteltjes is vleermuispoep, en zoals met de poep van alle dieren kunnen daar darmbacterieën in zitten. In Nederland en Europa is onderzoek gedaan naar het voorkomen van virussen in keuteltjes van vleermuizen. Daarbij zijn diverse vleermuisspecifieke virussen gevonden, maar geen virussen waarvan bekend is dat mensen er ziek van worden. Zoals je altijd doet als je poep hebt opgeraapt of opgeruimd: was daarna goed je handen.

We krijgen regelmatig vragen over of histoplasmose-schimmels op vleermuiskeuteltjes. Deze schimmels kunnen in tropisch warme en vochtige omgevingen gaan groeien op grote hoeveelheden uitwerpselen van vleermuizen of vogels. Denk bijvoorbeeld aan een berg van uitwerpselen in een door duizenden vleermuizen of zwaluwen bewoonde grot in een tropisch regenwoud. Op dat soort plekken kun je door inademing van de sporen van die schimmels de longaandoening histoplasmose ontwikkelen. 
In Nederland en Europa zijn echter geen gevallen van histoplasmose-schimmels op uitwerpselen van vleermuizen bekend. Bij de ophoping van uitwerpselen van vleermuizen op zolders of in spouwmuren hoef je dus niet bang te zijn voor de groei van deze schimmels.

Bezoek je een ruimte om daar een flinke berg vleermuiskeuteltjes op te ruimen, draag dan een mondkapje of stofmasker. Oude vleermuiskeuteltjes vallen als zeer fijn stof uit elkaar.